V klášteře v Teplé přivítali nového opata Filipa Lobkowitze

Teplá – V Teplé na Chebsku byl dnes slavnostně uveden do funkce nový opat kláštera premonstrátů Filip Zdeněk Lobkowitz. Takzvanou opatskou benedikci přijal z rukou svého bratra, ostravsko-opavského biskupa Františka Václava Lobkowicze. Stal se tak 53. opatem ve více než 800 let staré historii kláštera, který byl v minulých 18 letech řízen jen administrátorsky.

„Pro mě osobně to znamená životní změnu, protože jsem dosud byl farářem v Mariánských Lázních a teď přebírám odpovědnost za klášter, který byl založen blahoslaveným Hroznatou už v roce 1193. A nepřestal existovat. I když vezmeme ta léta po roce 1950, kdy zde byla kasárna,“ řekl nový opat.

Za jeden z důležitých úkolů považuje pokračování v rekonstrukci budov kláštera. „Ale to není to jediné. Budovy jsou nutné, ale není to to nejhlavnější. Je nutné, aby tady byl klášterní a řeholní život,“ uvedl Lobkowitz. V současné době žije v klášteře pět řeholníků. „Další bratry máme na farách v okolí. A můžeme jen doufat, že k nám přijdou i noví bratři,“ dodal opat.

Požehnání provedl opatův rodný bratr. „Je to trochu zvláštní pocit, když si uvědomím, že jako kluci jsme si spolu hráli, hádali se a teď mu mám předat takovou funkci,“ "řekl před obřadem s úsměvem František Václav Lobkowitz.

Podle dosavadního administrátora Augustina Jána Kováčika klášter prodělal v posledních letech významné změny. Ve srovnání s 90. lety minulého století, kdy řád opět klášter převzal, se podařilo část budov opravit a práce pokračují velkým projektem Vzorová rekonstrukce kláštera Teplá, který je hrazen z Integrovaného operačního programu ministerstva kultury. Klášter na rekonstrukci dostal téměř 500 milionů korun.

Rekonstrukce by měla být dokončena v roce 2014 a měla by kromě oprav konventu poskytnout i místo pro kulturní a vzdělávací aktivity. Klášter se tak ještě více otevře lidem. To je podle nového opata v pořádku, protože kláštery měly vždy i svou roli společenskou a kulturní. „My nejsme mniši, jsme řeholní kanovníci. Tento klášter byl vždy otevřen veřejnosti. Turisté sem přicházejí a mohou obdivovat veliké kulturní bohatství, které tady bylo nashromážděno během věků,“ dodal Lobkowitz.