Archeologický výzkum v Litomyšli nechce nikdo zaplatit

Litomyšl – Přestože je Zámecké návrší v Litomyšli nejvýznamnější archeologickou lokalitou na východě Čech, navíc pod ochranou UNESCO, výzkum na místě se zastavil. Nikdo ho nechce zaplatit. Město tvrdí, že je to zodpovědnost firmy Hochtief, která má po dokončení výzkumu okolí zámku zrevitalizovat, zatímco stavební společnost odkazuje na povinnost objednatele výzkum zaplatit.

V místě, kde kdysi stála litomyšlská katedrála, jsou dnes pouze prázdné přístřešky. Ještě před dvěma týdny se přitom oblast hemžila výzkumníky, kteří učinili desítky unikátních nálezů. Teď však kvůli problémům s penězi odjeli. „Výzkum jsme zastavili 21. listopadu z důvodu, že objednatel archeologického výzkumu má nevypořádané závazky,“ přiblížil Milan Kuchařík ze společnosti Labrys, která archeologický průzkum zajišťovala.

Archeologická společnost by měla dostat čtvrt milionu korun. Kdo je zaplatí, se ale pře litomyšlská radnice se stavební firmou Hochtief. Zákon sice říká, že archeologický průzkum by měl hradit zadavatel stavby – tedy město –, ale Litomyšl tvrdí, že peníze už zaplatila Hochtiefu v rámci celkové zakázky a firma má peníze dál předat sama. „Firma by měla zaplatit archeologický průzkum, protože k tomu se i zavázala,“ uvedl starosta Michal Kortyš. Mluvčí společnosti Hochtief Michal Talián o pozastaveném archeologickém výzkumu hovořit nechtěl s odvoláním na smlouvy podepsané s městem.

Archeologický výzkum ale nebude pokračovat, dokud se obě strany nedohodnou. Zdržení je přitom problematické kvůli plánované rekonstrukci prostranství, kde výzkum probíhá. „Pokud by se to mělo táhnout, tak by to zasahovalo do časového harmonogramu,“ poukázal architekt a manažer projektu Revitalizace zámeckého návrší Ivo Koukol. Pokud se spor nepodaří vyřešit do konce letošního roku, může revitalizace nabrat až několikaměsíční skluz.

Video Reportáž Erika Knajfla
video

Reportáž Erika Knajfla