Galerie v Plzni získala významný Brožíkův obraz za 1,5 milionu

Plzeň - Západočeské galerii v Plzni se podařilo získat významný obraz Václava Brožíka, předního představitele historické malby 19. století. Brožík, kterého Plzeň považovala za svého krajana, se v Čechách i v cizině proslavil především rozměrnými výpravnými scénami s náměty z českých dějin. Galerie zatím měla ve sbírce jen jediné jeho dílo tohoto druhu, proto je obraz Anežka Steinhäuserová a Zikmund ze Švamberka (Ve smrti spojeni) cenným obohacením celé kolekce. Veřejnost si bude moci obraz prohlédnout 1. února, kdy bude celý den vystaven v síni Masné krámy.

Obraz byl od roku 1875 ve sbírkách hraběte Des Fours Walderode, v roce 1903 se stal majetkem Anežky Čermákové-Slukové, neteře Karoliny Světlé. Od roku 1960 jej mělo rakovnické muzeum a galerie, v roce 1993 byl vrácen v restituci a následně prodán soukromému majiteli. Do sbírek Západočeské galerie se nyní dostává díky mimořádné podpoře Plzeňského kraje, jenž poskytl půl milionu korun, ministerstvo kultury přispělo dotací 775 000.

Západočeská galerie má ve fondu 30 Brožíkových obrazů

„Václav Brožík, jenž žil v letech 1851 až 1901, pocházel z Železného Hamru u Třemošné a Plzeň se k němu vždy hlásila. Díky tomu tvoří jeho dílo jeden z nejpočetnějších souborů v naší sbírce,“ uvedl ředitel galerie Roman Musil. Západočeská galerie má ve fondu 30 Brožíkových obrazů, mezi nimi řadu studií, podobizen, historických žánrů, současné i historizující intimní pohledy do interiérů, krajinu i venkovský žánr. Rozměrná výpravná scéna s námětem z českých dějin tam zatím byla jen jediná, a to obraz Přijímání pod obojí z let 1892 až 1893.

Nový přírůstek, olej na plátně o rozměrech 120 krát 175 centimetrů, hrál důležitou roli v začátcích Brožíkovy kariéry historického malíře. Námět rozměrného historického plátna zřejmě čerpá z románu česko-německého spisovatele Karla Šebestiána Herloše Böhmen von 1414 bis 1424 (Čechy od roku 1414 do roku 1424) o husitských válkách. „Námětem se mu stala scéna, kdy mladý šlechtic Zikmund ze Švamberka nalézá u Pořičské brány během potyčky mezi pražskými husity a německými křižáky svoji milou Anežku Steinhäuserovou. Událost se odehrává v předvečer bitvy na Vítkově,“ přiblížil ředitel.