Lednicko-valtický areál slaví 15 let v UNESCO

Praha - Lednicko-valtický areál na jižní Moravě dnes slaví 15 let od zapsání na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO. Areál vybudovali zejména v 18. a 19. století Lichtenštejnové, kteří oblast získali koncem 13. století. Veřejně známý i ve světě se ale stal až po roce 1989. Turisté obdivují především dva pohádkové zámky, 200 let starý minaret, exotický skleník, Apollónův chrám s dórským sloupořadím i řadu dalších romantických zákoutí uprostřed rozsáhlého parku.

„Žijeme v neuvěřitelně krásné zemi a kolikrát si nevážíme toho, jaké krásy se kolem nás vyskytují. To byl případ i Lednicko-valtického areálu, kde jsme sice věděli, že je krásný, ale že je světově výjimečný, jsme se dozvěděli až po roce 1989, kdy k nám mohli přijet experti ze zahraničí,“ řekl ve Studiu ČT24 ředitel Národního zemědělského muzea Zdeněk Novák. Po roce 1948 se podle něj žádná informace o areálu za hranice nedostala. Dostupné publikace v němčině nebo angličtině tehdy pocházely ještě z 19. století.

Dominantou areálu o rozloze téměř 300 kilometrů čtverečních je jeden z nejkrásnějších zámků v České republice - zámek Lednice. Svou současnou podobu dostal v letech 1846 až 1858 díky přestavbě ve stylu anglické tudorovské gotiky. Romantický novogotický vzhled získaly též interiéry s bohatou řezbářskou výzdobou - zejména pak proslulé vřetenové schodiště v knihovně, kazetový strop z lipového dřeva či reliéf stromu života ze slonové kosti.

Jedinečnou stavbou svého druhu v Evropě je minaret, jenž se asi kilometr a půl od zámku Lednice v přilehlém parku tyčí do výše 60 metrů. Postaven byl podle plánů architekta Josefa Hardmutha v roce 1802 a je tak nejstarší rozhlednou v ČR. Z horního ochozu, kam vede 302 schodů, je při dobrém počasí vidět i vrcholek věže svatoštěpánského dómu ve Vídni. Minaret byl postaven na močálovité půdě - stojí na dřevěných pilotech zpevněných rámem a věž má tudíž určité výkyvy (až 40 centimetrů za dvě hodiny).

Kolonáda nad Valticemi je považovaná za vrchol neoklasicismu

Jednou z nejpůvabnějších staveb areálu je Chrám Tří Grácií, který stojí nedaleko hladiny Prostředního rybníka. Vznikl v první polovině 19. století podle návrhu Josefa Franze Engela. Podkovovitá kolonáda dostala název podle sochy Tří Grácií od vídeňského sochaře Martina Fischera.

Kolonáda
Zdroj: NPÚ
Autor: Miroslav Zavadil

Vedle minaretu je výraznou krajinnou dominantou i kolonáda, která stojí na kopci Raistenberg nad Valticemi. Téměř současně se stavbou Rendes-vous v nedalekém lese ji nechal v letech 1810-1817 vystavět kníže Jan I. z Lichtenštejna na památku svého zemřelého otce a bratrů, kterým je věnován i německý nápis. V překladu znamená: Syn otci, bratr bratrům – služebníkům věčnosti jediný přeživší syn. Autorem návrhu je rovněž knížecí architekt Hardmuth.

Mezi další pozoruhodné stavby areálu patří například umělá zřícena Janův hrad, Apollonův chrám nebo Hraniční zámeček.

Video Rozhovor s Ivanou Holáskovou a Zdeňkem Novákem
video

Rozhovor s Ivanou Holáskovou a Zdeňkem Novákem