Havířov chce zvýšit bezpečnost v problémových lokalitách

Havířov – V Havířově se opět jednalo o bezpečnosti v sociálně vyloučených lokalitách. Na prvním jednání v polovině září se zástupci policie, města a vlastník bytů – společnost RPG – shodli na několika bezpečnostních opatřeních. Dnes hodnotili, jestli plní svou funkci – snížení kriminality. Podle primátora města se situace ve městě stabilizovala.

Krádeže, loupežná přepadení nebo hlasitá hudba dlouho do noci. Taková je podle místních situace v Havířově-Šumbarku a Prostřední Suché. Město na stížnosti občanů zareagovalo před třemi měsíci. Spolu s policií a společností RPG přijalo několik opatření. Mimo jiné zákaz nočního provozu rychlých občerstvení nebo namátkové kontroly bytů. „Za uplynulé tři měsíce jsme v našem bytovém fondu nejen v Havířově provedli zhruba tisícovku kontrol a bylo odhaleno několik desítek případů, kdy v bytě bydlelo více osob, než bylo nahlášeno,“ uvedl mluvčí RPG Real Estate Petr Handl.

Video Reportáž Venduly Horníkové
video

Reportáž Venduly Horníkové

Město dále pracuje na rozšiřování kamerového systému, aby policie případně mohla záběry z kamer použít jako důkazní materiál. „Samozřejmě budeme pokračovat v realizaci opatření ze strany města. 19. prosince otevřeme dvě detašovaná pracoviště městské policie v problémových lokalitách Šumbarku a Prostřední Suché,“ vyjádřil se primátor Havířova Zdeněk Osmanczyk. Vedení města ale kritizuje klesající počet státních policistů. Za posledního čtvrt roku se jejich počet snížil o dalších deset. Do plného stavu tak Policii ČR jen v Havířově chybí 42 mužů.