Spořilovští protestovali před magistrátem kvůli kamionům

Praha - Další protest proti kamionům ve městě uspořádali členové občanského sdružení SOS Spořilov. Ráno se jich před pražským magistrátem sešly asi tři desítky. Od loňského září, kdy se otevřela nová část pražského okruhu, blokují nákladní auta pravidelně spořilovskou radiálu. Obyvatelé Spořilova požadují zákaz průjezdu kamionů Spořilovem a také okamžité vybudování protihlukových opatření. 

Spořilovští chtějí, aby kamionovou dopravu nejen u nich, ale v celé Praze omezil zákon. „Ten problém se už dnes týká většiny Pražanů. Lidé stojí v dlouhých kolonách, výfuky ovlivňují zdraví obyvatel celé Prahy. Domníváme se, že by bylo vhodné, aby došlo k zákazu vjezdu kamionů do Prahy, popř. k nějakému většímu omezení. Usilujeme o to, aby to bylo dáno zákonem, aby se Praha dostala na úroveň ostatních evropských metropolí, kde je toto zcela samozřejmé,“ řekla Jana Růžičková, místopředsedkyně sdružení.

Část protestujících se zúčastnila dnešního zasedání, na kterém zastupitelstvo jednalo o rozpočtu města na příští rok. Sdružení požaduje, aby vedení města uvolnilo 1,2 miliardy na zastřešení Spořilovské ulice. V místě platí výjimka z hlukových limitů, která povoluje hluk ve dne o 14 a v noci o 17 decibelů vyšší, než je zákonem stanovená norma. Hygienici ale zjistili, že hluk na spořilovské radiále překračuje i tyto upravené limity.

Primátor Bohuslav Svoboda slíbil, že se problémem Spořilova bude zastupitelstvo zabývat po Novém roce.