Ústecká Krajská zdravotní pokazila další tendr, dostala pokutu

Ústí nad Labem – Společnost Krajská zdravotní, která vlastní nemocnice v Ústeckém kraji, pokazila další tendr. Podle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže špatným způsobem hodnotila nabídky, když hledala dodavatele šicích materiálů. Úřad proto tendr zrušil a Krajské zdravotní udělil pokutu 200 tisíc korun. Rozhodnutí je pravomocné, odvolání vítězného uchazeče firmy B. Braun Medical antimonopolní úřad zamítl. Krajská zdravotní dostala kvůli jinému tendru pokutu už na podzim, kdy musela zaplatit 700tisícovou pokutu.

Podle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže chybovala Krajská zdravotní, když v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na šicí materiály stanovila způsob hodnocení nabídek v rozporu se zásadou transparentnosti. Způsob hodnocení dvou dílčích kritérií nevyjadřoval jejich skutečnou váhu.

„Zadavatel rovněž v rozporu se zněním zákona požadoval od uchazečů předložení seznamu minimálně pěti odběratelů, kterým dodávali šicí materiály v minimálním objemu jednoho milionu korun v průběhu posledních 12 měsíců, čímž Krajská zdravotní zkrátila období požadované zákonem ze tří na jeden rok,“ dodal předseda ÚOHS Petr Rafaj.

Úřadu se nelíbily ani další okolnosti tendru, především hodnocení nabídek. To neproběhlo podle jednotlivých dílčích hodnoticích kritérií a jejich vah v souladu se zadávacími podmínkami. Předpokládaná hodnota zakázky činila 50 milionů korun.

Na podzim udělil ÚOHS Krajské zdravotní pokutu ve výši 700 tisíc korun. Důvodem byly chyby v tendru s hodnotou 420 milionů korun na doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů.