Obyvatelé Kladna protestují proti výstavbě obchodního centra

Kladno – Někteří obyvatelé Kladna protestují proti výstavbě obchodního a společensko-zábavního komplexu Central Kladno. Bojí se hlavně zvýšení dopravní zátěže a zhoršení životního prostředí. Investor ujišťuje, že se tak nestane.

Desítky obchodů, restaurace, kavárny nebo fitness centrum – takový je projekt developerské společnosti Crestyl za 1,5 miliardy korun. Umírněnější občanské sdružení chce projekt usměrnit – do studie EIA se mu podařilo prosadit některé požadavky minimalizování vlivu dopravy nebo omezení stavebních prací o víkendech. „Jde nám o to, aby se v rámci projednávání územního řízení stanovisko EIA a jeho podmínky přenesly právě do územního rozhodnutí, které už se řídí správním řádem,“ řekl Martin Janeček z občanského sdružení Kladno centrum.

Radikálnějšímu sdružení Pro Kladno to ale nestačí, stavbu chce zastavit úplně. Obchodní centrum by podle jeho předsedy znamenalo pro okolí velkou zátěž. „Hluk ze stavební činnosti, hluk z dopravy. Je tam řada vzrostlých stromů, které by měly být pokáceny. Je tam kolonie havranů a některé z těch budov, které by měly být zdemolovány, jsou historicky zajímavé a cenné,“ řekl Jan Mourek, předseda, občanského sdružení Pro Kladno. Investor ale nesouhlasí. Podle Ondřeje Micky, mluvčího skupiny Crestyl, je přírůstek hlukové zátěže sluchem nepostřehnutelný a studie ani neprokázala výrazné zhoršení kvality ovzduší. 

Vykácet se má zhruba šedesátka stromů a keřů. Společnost Crestyl ujišťuje, že jako kompenzaci vysadí nové. Teď běží územní řízení. Na jeho veřejné projednání 29. prosince se kromě občanských sdružení chystají s připomínkami i zástupci města. Pokud by společnost Crestyl získala kladné územní rozhodnutí a stavební povolení, chce s budováním centra začít příští rok.

Video Reportáž Ivany Šmelové
video

Reportáž Ivany Šmelové