Stavba lanovky na Hraničník je nejistá

Horní Planá - Stavba lanovky na šumavský Hraničník, jež je velkým investičním záměrem Jihočeského kraje, je nejistá. Problémem jsou dopady stavby na životní prostředí. Taktéž pozdější využívání areálu může mít vliv na okolní krajinu. Kraj chce lanovku, sjezdovku, přístupové komunikace a další stavby vybudovat v biosférické rezervaci UNESCO, na území Národního parku a CHKO Šumava. Hlavním důvodem stavby je propojení české strany hor s rakouským lyžařským areálem Hochficht. Dle Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (EIA) by se mohla stavba realizovat pouze v případě naléhavého důvodu.

Podle jedné ze čtyř variant záměru by lanová dráha s dolním terminálem na Klápě a horním na Hraničníku byla dlouhá 2 710 metrů, za hodinu by byla schopná přepravit 1 540 až 2 700 lidí. Sjezdovka o délce 2 810 metrů by zaujímala plochu 8,6 hektaru. Parkoviště by se budovalo s kapacitou 442 míst.

Lanovka by si vyžádala vybudování technické infrastruktury: vodovodu, kanalizace, energetických sítí i nádrže pro zasněžování na Rasovce. Území, kde by se lanovka budovala, je z 90 procent v souvislých lesních porostech. Odlesnění ploch, skoro devět hektarů pro sjezdovku a přes čtyři hektary průseku pro lanovku, by mimo jiné ovlivnilo odtokové poměry v území.

Lanovka
Lanovka

Podle kraje by realizace záměru posílila turistický ruch a vytvořila desítky pracovních míst. Na druhou stranu by stavbou byla zničena či negativně dotčena území, na kterých se nacházejí ohrožené druhy flory a fauny.

O záměru vybudovat lyžařský areál na Novopecku se mluví několik let. Podle online deníku Aktuálně.cz. jde o stavbu, kterou proslavil prezident Václav Klaus svým výrokem, že by chtěl být prvním, kdo tudy sjede na lyžích.

Posudek, který ke zveřejněné dokumentaci EIA nechá v příštím roce zpracovat ministerstvo životního prostředí, bude moci veřejnost připomínkovat. K záměru se bude muset kvůli území Natura vyjádřit i Evropská komise.