Jak bydlel Baťův Zlín za první republiky?

Zlín - Nová expozice zlínského muzea „Bydlení v baťovském Zlíně“ se měla stát velkým lákadlem pro turisty, ale plány od počátku provází smůla. Baťovský domek, v němž se měla výstava uskutečnit, totiž napadla dřevomorka. Městskému muzeu se ale podařilo pro expozici najít náhradní prostory ve zlínském zámku, kam za unikátními prvorepublikovými exponáty připomínající baťovské bydlení mohou návštěvníci nyní zamířit.

Přestože z pohledu architektů a historiků nebyl jedinečný baťovský domek znehodnocen dodatečnými přístavbami a přestavbami, bojuje s jiným problémem. Zvýšená vlhkost totiž stále znemožňuje jeho otevření. Expozici se ale zatím podařilo provizorně umístit nedaleko od původního domku, a to do sídla Muzea jihovýchodní Moravy na zlínském zámku.

Vedení radnice nyní uvažuje o několika variantách, jak problém vyřešit definitivně. Všechny ale budou velmi nákladné. „Expozice byla otevřena v květnu 2007 v souvislosti s odhalením sochy Jana Antonína Bati,“ dodala autorka expozice Hana Kuslová. Hned následující rok se ale objevily problémy s vlhkostí a opakovaným výskytem dřevomorky. „Přes několik rekonstrukčních zásahů tento problém přetrvává,“ vysvětlila Kuslová.

Město si nechalo vypracovat studii na různá alternativní řešení boje s vlhkostí, nicméně v dohledné době zatím expozice zůstane ve zlínském zámku. „Není to samozřejmě autentický prostor, ale my jsme se zde pokusili zachovat celou expozici,“ podotkla Kuslová. Návštěvník tak volně přechází z kuchyně do obýváku a ložnice v jedné místnosti. Informativní panely pak stručně shrnují vývoj bydlení v baťovském Zlíně.

Zlín jako vzor amerického typu bydlení v Československu

Jak Tomáš Baťa, tak už jeho otec Antonín Baťa prosazovali systém individuálního bydlení. Jednodomky a dvojdomky se zahrádkami umístěné v příjemné zeleni tak zažívaly v meziválečných letech období své největší slávy. „Dalším typem baťovského bydlení bylo i hromadné ubytování pro mladé muže a ženy,“ podotýká Kuslová. Tyto budovy jsou v dobrém stavu, přestože již neslouží svému původnímu účelu. Obytné čtvrti Zlína zůstávají dodnes zachovány téměř ve své původní podobě.