Studenti Rašínovy vysoké školy skončili na úřadu práce

Brno – Studenti Rašínovy vysoké školy se těšili, že za půl rukou budou s tituly v rukou žádanými odborníky. Protože ale instituce přišla o akreditaci pro svůj magisterský obor a studenti nedostali možnost přestoupit na jinou školu, skončili vesměs bez uzavřeného vysokoškolského vzdělání na úřadech práce, někteří se rozhodují, zda začnou znovu studovat. Rok a půl studia, které má přibližně sedm desítek studentů Rašínovy vysoké školy za sebou, podle všeho přišel vniveč.

Půl roku živili studenti naději, že jejich vysokoškolské vzdělávání neskončí fiaskem. I když Rašínova vysoká škola (RVŠ) přišla o licenci, vypadalo to, že studentům zajistí přestup na jinou vysokou školu. Vedení RVŠ chtělo studenty nejdříve přesunout na Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity, když to nevyšlo, pokusilo se o totéž s Podnikatelskou fakultou VUT. Žádná z oslovených škol však o „osiřelé“ studenty neprojevila zájem.

Škola a ministerstvo si přehazují zodpovědnost

Studentům RVŠ se nedostalo pomoci ani od ministerstva školství, ani od své alma mater. Zatímco ministerstvo studentům doporučilo, aby se obrátili na soud a zažalovali školu, RVŠ radí studentům žalovat ministerstvo.

Chronologie problémů Rašínovy vysoké školy

Květen 2009
Audit na Rašínově vysoké škole v Brně vedený akreditační komisí zjistil závažné nedostatky. Rašínova vysoká škola přestala být budována jako vysoká škola, což vedlo k naprosto nedostatečnému personálnímu zabezpečení, které ohrožovalo existenci školy. Tomu odpovídala i její marketingová strategie, kdy se škola snažila nalákat studenty na snadnost a nenáročnost při získávání patřičného titulu, nikoli na kvalitu studia. Na škole nebyla navíc rozvíjena výzkumná činnost. Škola byla vyzvána k nápravě nedostatků.
Květen 2010
Po přetrvávajících problémech navrhla akreditační komise odnětí akreditace pro magisterské studium.
Listopad 2010
Akreditační komise ministerstva školství zamítla odvolání Rašínovy vysoké školy v Brně a trvala na zrušení jejích magisterských programů. Potvrdila tak výsledky květnové kontroly, která odhalila vážné nedostatky ve výuce této soukromé školy.
Květen 2011
Ministerstvo školství zamítlo námitky školy, která se ohrazovala proti závěrům šetření akreditační komise, a rozhodlo o zrušení magisterského studijního programu Ekonomika a insolvence. Do bakalářských studijních programů Ekonomika a insolvence a Ekonomika a management nesměla škola nabírat nové studenty.
Srpen 2011
Rašínově vysoké škole byla prodloužena výjimka pro ukončení studia magisterského studijního programu. Podle rozhodnutí ministerstva školství musela Rašínova vysoká škola své studenty do 30. listopadu převést na jinou instituci. Zároveň nesměla přijímat nové studenty do bakalářských programů, současní bakaláři ale mohli dostudovat.


Studenti teď měli zažívat poslední měsíce studia a připravovat se ke státním zkouškám, nakonec jim však zbyly jen oči pro pláč. Místo studia se museli zaregistrovat na úřadu práce a hledat si zaměstnání. O tom, jestli se budou individuálně hlásit do magisterských programů jiných škol, se mnozí z nich teprve rozhodují.

Problémy Rašínovy vysoké školy

Do problémů se tato brněnská soukromá škola dostala po kontrole, kterou v květnu 2009 provedla akreditační komise. Kontrola odhalila, že jeden z magisterských programů nesplňuje základní nároky pro tento typ studia. Například studenti prezenčního studia měli výuku jen jeden den v týdnu. Ve škole, která funguje od roku 2002, vyučovali jen čtyři místo povinných patnácti profesorů nebo docentů. Už před rokem komise upozornila na nízkou úroveň bakalářských a diplomových prací. Česká televize před časem odhalila, že náměstkyně brněnského primátora Jana Bohuňovská (ODS) obhájila na této škole diplomovou práci, která nesplňuje formální požadavky.

V červenci 2010 ministerstvo školství zahájilo se školou správní řízení. Loni v lednu byla škole odebrána akreditace na jeden magisterský program.