Aktivisté: Elektrárny Dukovany a Temelín nejsou dost zabezpečeny

České Budějovice – Ekologické skupiny, které se stavějí proti jaderným elektrárnám Dukovany a Temelín, tvrdí, že ani jedna elektrárna není dostatečně zabezpečena proti nehodám. Pověřenec hornorakouské vlády pro otázky jaderných zařízení Dalibor Stráský to vyčetl ze zprávy o zátěžových testech v elektrárnách, kterou vypracoval Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) pro Evropskou komisi. Mluvčí ČEZ Ladislav Kříž naopak tvrdí, že Bruselem vyžádané hodnocení elektráren neodhalilo žádnou bezpečnostní vadu, která by vyžadovala neodkladné řešení. Ředitelka SÚJB Dana Drábová potom vyzvala ekology k účasti na kulatém stole, který proběhne na přelomu února a března.

Podle aktivistů ukazují testy, že české jaderné elektrárny nejsou připraveny na tzv. nadprojektové poruchy. ČEZ a SÚJB navíc netestovaly některé předepsané scénáře, jako je pád letadla na reaktor. „Mnohé požadované analýzy stále nebyly vypracovány, navrhovaná protiopatření nejsou realistická. Při nejzávažnějších nehodách s tavením paliva je zjištěno, že jsou nezvladatelné a je třeba počítat s uvolněním radioaktivních látek do životního prostředí,“ uvedl hornorakouský expert Dalibor Stráský poté, co analyzoval zprávu SÚJB.

Aktivisté: Reaktory nejsou dobře chráněny

Samotná zpráva potom poukazuje na některé zásadní nedostatky. „Nejsou například zpracovány postupy pro uzavření kontejnmentu v případě totálního výpadku zdrojů v situaci, kdy je kontejnment otevřený nebo chybí záložní prostředky pro odvod tepla z bazénu vyhořelého jaderného paliva v Temelíně,“ řekla Monika Wittingerová-Machová z Jihočeských matek.

Samotný kontejnment (ochranná schránka reaktoru) v Temelíně podle ekologů není dostatečně odolný. Jeho základní deska se při nehodě s tavením paliva může propálit 24 hodin od začátku nehody. Dukovanský reaktor potom podle Stráského kontejnment vůbec nemá. V obou elektrárnách potom nejsou hasičské objekty odolné proti zemětřesení, v případě dukovanské elektrárny neodolá otřesům, ale ani záplavám ani pracoviště havarijního štábu a technického podpůrného centra elektrárny. Pro případ, že bude objekt mimo provoz, neexistují žádné instrukce, tvrdí aktivisté.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost záhy na výzvu aktivistů zareagoval, zejména potom odmítl, že by dukovanský reaktor neměl ochrannou schránku. „Samozřejmě, že reaktory v Dukovanech mají kontejnment, který vyhovuje požadavkům. Nemá ale podobu betonového válce s vrchlíkem nebo koule, je podobné koncepce jako u reaktorů ve Fukušimě, kde velmi pomohl,“ zdůraznila předsedkyně úřadu Dana Drábová. Dodala, že schránka dokáže odolat i pádu stíhačky.

Drábová odmítla i další výtky ekologů a pozvala je ke kulatému stolu, který se bude konat na přelomu února a března. Tam mají SÚJB a ČEZ své analýzy obhájit před odborníky.

Video Reportáž Aleše Hazuky
video

Reportáž Aleše Hazuky

ČEZ: Rezervy pouze u extrémně nepravděpodobných podmínek

ČEZ, který elektrárny provozuje, naopak uvedl, že možnosti pro zlepšení bezpečnosti se týkají pouze extrémně nepravděpodobných podmínek. „Projekty obou elektráren jsou velmi robustní a s rezervou odolají i extrémním přírodním vlivům,“ zdůraznil Vladimír Hlavinka, člen představenstva ČEZ.

Firma bude na zvýšení bezpečnosti dále pracovat. V Temelíně chce zavést další záložní zdroj elektrického napájení. U obou elektráren potom posílí systém na likvidaci vodíku v ochranné obálce reaktorů.

Testy, které proběhly v loňském roce, měly ukázat, jak si obě česká zařízení poradí s extrémními teplotami, zemětřesením, prudkými dešti nebo povodní. Kromě pracovníků ČEZ a SÚJB se na nich podíleli také specialisté z Ústavu jaderného výzkumu v Řeži.

Co v Rakousku za tři týdny, to v Bruselu za půl roku

Hornorakouští a jihočeští kritici jaderných elektráren představili výsledky svých analýz zprávy SÚJB zhruba tři týdny po jejím zveřejnění. Evropská komise si naproti tomu vzala na posouzení materiálu půl roku. Mezinárodní tým expertů zhodnotí nejenom českou zprávu, ale také materiály věnované dalším evropským jaderným elektrárnám.

Zátěžové testy, které státy provedly po neštěstí v japonské elektrárně Fukušima, mají přinést jistotu, že evropská jaderná zařízení jsou připravená na nečekané události.