Stavba spalovny v Chotíkově budí emoce

Chotíkov - V Chotíkově u Plzně se dnes střetli odpůrci a zastánci plánované spalovny. Veřejné projednání bylo pro odpůrce poslední šancí na připomínky. Ty pak musí být zahrnuty do posudku EIA, který bude klíčovým pro rozhodnutí krajského úřadu. Odpůrci šanci využili a přednesli další argumenty, proč by se spalovna stavět neměla.

Přímo na místě činu se dnes střetly obě strany sporu - investor Plzeňská teplárenská a občanská sdružení namířená proti spalovně. Ta dostala od zpracovatelů posudku zelenou a podle nich bude mít na zdraví nepatrné dopady. Jenže odpůrci přišli s novými argumenty. Například s tím, že posudek neřeší, jak se bude odvážet struska. „Není jasné kam se odpad bude ukládat, jestli tady vznikne nová toxická skládka, nebo se bude vozit někam mimo,“ říká Miroslav Šuta, Centrum pro ZP a zdraví.

Autoři posudku ale tvrdí, že spalovna splňuje všechny nejpřísnější normy Evropské unie a nic by nemělo bránit jí postavit. „Je prakticky vyloučené a nikdo si nedovede představit, že by tak nepatrné emise mohly mít nějaký zdravotní vliv,“ uvedl Bohumil Havel, zpracovatel vlivu na veřejné zdraví.

Video Reportáž Davida Havleny
video

Reportáž Davida Havleny

Přesto se budou muset nové námitky do deseti dnů projednat. Aktivisté ale tvrdí, že autoři posudku jsou podjatí a vyzvali krajský úřad ať celou stavbu zamítne. „Tady je to ze všech stran naprosto jednoznačně směrováno k tomu, aby se ten záměr realizoval,“ řekl Jiří Berkovec ze sdružení Plzeňané proti spalovně. Ani po dnešním veřejném projednání není jasné, zda spalovna v Chotíkově bude. Krajský úřad by o tom měl rozhodnout nejpozději do 22. února.