Svoboda: Exekutoři Prahu záměrně poškozují

Praha – Katastrální úřad znovu omezil Praze kvůli exekuci nakládání s majetkem. Vyplývá to z internetového výpisu z katastru nemovitostí. Poznámka o nařízené exekuci se dnes odpoledne objevila například u Staroměstské radnice, Karlova mostu či Obecního domu. Praha přitom dluh ve výši přes 13 000 korun, kvůli kterému byla exekuce nařízena, uhradila už minulý týden. Podle pražského primátora Bohuslava Svobody exekutorská komora Prahu záměrně poškozuje. Komora to odmítá.

Exekutorská komora ČR v neděli oznámila, že na Prahu byla opět uvalena exekuce. Podle exekutorů magistrát uhradil dlužnou částku až v den, kdy soud vydal nařízení o exekuci. Soudní exekutor ale už poslal usnesení katastru nemovitostí. Podle mluvčí Exekutorské komory Petry Báčové je dnešní zápis v katastru způsoben administrativním zpožděním. „Věc už je vyřízena. Soudní exekutor už dlužnou částku obdržel a vydal pokyn, aby byla poznámka z katastru nemovitostí vymazána,“ řekla Báčová.

Podle primátora Svobody exekutorská komora Prahu záměrně poškozuje, informace zveřejněné v neděli byly podle něj nepravdivé a zavádějící. Proti nařízenému exekučnímu řízení se prý Praha odvolala, o odvolání ale nebylo dodneška rozhodnuto. Mluvčí pražského magistrátu Tereza Krásenská řekla, že původní dluh, který činil asi 6 600 korun, byl zaplacen už v srpnu. „Vedl se spor pouze o poplatky advokátovi, ale vše už bylo uhrazeno,“ řekla mluvčí.

Bohuslav Svoboda

„Praha nechápe, jaké motivace vedou Exekutorskou komoru k dehonestování hl. m. Prahy, a to způsobem, kdy bez bližší znalosti konkrétní věci uvádí chybné, nepravdivé, zavádějící, a dokonce i lživé informace.“


Primátor se domnívá, že exekutoři při vymáhání dluhů nepostupují přiměřeně a znemožňují nakládat s mnohonásobně vyšším majetkem, než kolik je dlužná částka. Primátor se chce proto obrátit na ministra spravedlnosti a podpořit ho ve snaze o změnu exekučního zákona. „Exekutoři jsou sice účinným nástrojem pro zvýšení platební morálky, na druhou stranu absence neexistujícího funkčního kontrolního mechanismu, který účinně trestá jejich excesy, dodnes český právní řád postrádá,“ uvedl primátor.

Komora trvá na tom, že návrh na nařízení exekuce byl podán důvodně. „Exekutorská komora v žádném případě záměrně neuváděla a neuvádí chybné, lživé či účelové informace. Vychází z údajů poskytnutých soudním exekutorem,“ poznamenala Báčová. Záměrem podle ní bylo upozornit na častou situaci, kdy se dlužníci staví ke svým dluhům laxně.

S nařízením exekuce na majetek se magistrát kvůli jiné kauze potýkal už na konci ledna. Město nesmělo nakládat se svým majetkem. Důvodem bylo pochybení magistrátní úřednice, která zapomněla uhradit dluh.