Na Třinecku platí kvůli smogu opět signál regulace

Ostrava - Dnes v noci se na severu Moravy opět zhoršily rozptylové podmínky. Meteorologové proto znovu kvůli smogu vyhlásili pro oblast Třinecka signál regulace, který přitom odvolali teprve v pondělí. Regulace nepřetržitě platí také pro oblast Ostravsko-Karvinska. V celém Moravskoslezském kraji a také ve Středočeském kraji potom platí signál upozornění na smog. Aktuální stav kvality ovzduší naleznete na stránkách ČHMÚ.

Průměrné čtyřiadvacetihodinové hodnoty koncentrace polétavého prachu ve vzduchu se oproti středě v Moravskoslezském kraji zvýšily až trojnásobně. V Dolní Lutyni-Věřňovicích na Karvinsku, kde je situace nejhorší, bylo večer v metru krychlovém 319 mikrogramů prachových částic o průměru pod deset mikrometrů, zdravotní limit 50 mikrogramů je překročen na všech stanicích v regionu, dokonce nikde není v celodenním průměru méně než 120 mikrogramů na metr krychlový. Meteorologové přitom nepředpokládají, že by se v noci imisní situace významněji změnila.

Kvůli signálu regulace by své potřeby měly omezit průmyslové podniky, ale i lidé. „Žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého,“ uvedli pracovníci ČHMÚ.

Špatný vzduch však není jenom na severní Moravě a ve Slezsku, ale v celé zemi. S výjimkou několika horských stanic je limit prašných aerosolů překročen docela všude, například v Českých Budějovicích, ale i v Uherském Hradišti dosáhl čtyřiadvacetihodinový průměr prašných aerosolů ke 140 mikrogramům v metru krychlovém. Upozornění na smog však meteorologové vyhlásili pouze ve Středočeském kraji, kde platí od středy, a v Moravskoslezském, kde platí (místy i s regulací) už od předminulého týdne.

Signál regulace se vyhlašuje v případě, kdy hodnoty škodlivin v ovzduší překročí hodnotu 150 mikrogramů na metr krychlový. Firmy v těchto oblastech musejí dodržovat určitá ekologická opatření. Starší lidé, děti a nemocní by měli omezit pobyt venku. Větrat by se mělo jen krátce a intenzivně. Lidé by měli zvýšit přísun vitaminů, zejména vitaminu C, nekouřit a vyhýbat se zakouřeným prostorám.

Ovzduší v Moravskoslezském kraji patří dlouhodobě k nejznečištěnějšímu v zemi i celé Evropě. Rozptylové podmínky bývají nejhorší na podzim a hlavně v zimě. Vdechování zvýšeného množství znečišťujících látek nemusí vyvolat onemocnění, ale často ho zhorší, především u nemocí dýchacích cest a srdečně-cévních chorob.