Až 60 procent bavorské bezzásahové zóny je mrtvý les

Praha – O současné situaci a budoucnosti Národního parku Šumava se radí zástupci správy parku s odborníky nejenom českými, ale i německými na konferenci v pražském sídle Senátu. Lidé, kteří pečují o německou část Šumavy – park Bavorský les –, mohou postavit do kontrastu se členěním českého národního parku, které by měl nově určit připravovaný zákon, svá vlastní pravidla. Podle Huberta Demmelbauera, předsedy Občanského hnutí pro ochranu Bavor, které se staví především za aktivní boj proti kůrovci, se v Bavorském lese dodržuje bezzásahovost více než na padesáti procentech území národního parku. Proto však na stromech řádí lýkožrouti, v nejpřísněji chráněných oblastech tvoří až 60 procent bezzásahové zóny mrtvý les. Ředitel správy české části Šumavy Jan Stráský potom uvedl, že letos může kůrovec zasáhnout západní část parku, správa proto provedla „opatření na hraně zákona“.

„Na západní části Šumavy, v oblasti Srní a Prášil, se letos očekává nárůst kůrovcové gradace, na kterou se snažíme dobře připravit. Určitá rizika se vznášejí i nad Povydřím a nad údolím Křemenné. V závěru roku jsme provedli určitá preventivní opatření na hranici zákona,“ uvedl Jan Stráský na pražské konferenci. Dodal, že na rozšíření kůrovce měl vliv orkán Kyrill, který poničil Šumavu před pěti lety.

Jakýkoli boj s lýkožrouty naopak odmítají ekologičtí aktivisté. „Kalamita a následná gradace kůrovce k životu národního parku prostě patří. Proto má část Šumavy být taková, aby se v ní tyto procesy daly pozorovat,“ řekl šéf Hnutí Duha Petr Machálek.

Bavorsko chce mít bezzásahových 75 procent

Správce a příznivce Bavorského lesa zajímá budoucnost Šumavy, kterou určí připravovaný zákon o NP Šumava, i proto, že se jedná o tutéž oblast, ačkoli je rozdělena hranicemi. „Oba národní parky mají jiný způsob ochrany přírody,“ poukázal Huber Demmelbauer.

Různé jsou i ambice ochranářů v obou státech. Zatímco v Česku může být bezzásahová čtvrtina území národního parku, v Bavorsku tomu má být docela naopak. „V současnosti je přibližně 52 procent plochy národního parku ponecháno vlastnímu vývoji přírody. Cíl je, aby do roku 2027 bylo ponecháno přírodě 75 procent plochy. To znamená, že by měla zůstat bez zásahu, i když vzniknou na velkých plochách škody po nápadení kůrovcem,“ shrnul Hubert Demmelbauer plány národního parku Bavorský les, jehož celková rozloha je oproti české Šumavě asi poloviční. 

Následovat příklad Bavorského lesa by však nemuselo být vhodné pro zdraví lesů. „Na území mezi Roklanem a Luzným je už nyní plocha přírodního pásma 75 procent. Na této ploše je 60 procent vykázáno jako plocha s mrtvým dřevem – 60 procent jsou mrtvé lesy,“ zdůraznil Demmelbauer.