Moravští lékaři odhalí poruchu ledvin díky uromodulinu

Prostějov - Včasné odhalení poruch funkce ledvin umožní unikátní nález pracovníků oddělení laboratorní medicíny společnosti Středomoravská nemocniční, která spravuje nemocnice ve Šternberku, Prostějově a Přerově. Zjistili, že velmi přesným ukazatelem časného poškození ledvin je bílkovina uromodulin, která se vyskytuje nejen v moči, ale i krvi. Podle její koncentrace lze monitorovat zdravotní stav pacientů.

„Ve spolupráci s výzkumným pracovištěm Univerzity Karlovy v Praze a biotechnologickou firmou jsme náhodně, při testování látky zvané uromodulin, kterou jsme chtěli stanovovat v moči, zjistili, že se tato bílkovina vyskytuje také ve vysoké koncentraci v krvi jak u zdravých, tak nemocných osob,“ uvedl přednosta oddělení laboratorní medicíny David Stejskal. Ve dvou studiích v Praze a Prostějově si odborníci ověřili, že uromodulin je velmi přesným ukazatelem časného poškození ledvin a pravděpodobně lze podle jeho koncentrace i monitorovat zdravotní stav pacientů s ledvinným postižením.

Diagnostika počínajících postižení ledvin je přitom zcela zásadní pro stanovení odpovídající léčby a nyní neexistuje žádný ojedinělý parametr, pomocí kterého by bylo možno toto poškození odhadovat. „Běžně se v praxi používají takzvané multiplexní analýzy, které spočívají ve vyšetření palety metod v krvi a moči. Ty však často nejsou dostatečně robustní ani citlivé. Náš test podle prvních výsledků tato negativa neobsahuje a správně odhadoval přítomnost poškození ledvin u více než 96 procent jedinců,“ uvedl Stejskal. Doplnil, že si celý projekt nechává společnost patentovat.

Ilustrační foto
Ilustrační foto

Lidem s chronickým onemocněním ledvin hrozí nejméně desetinásobné riziko, že předčasně zemřou následkem kardiovaskulárních onemocnění koronárních tepen, mozkových tepen, periferních tepen či selháním srdce. V ČR je odhadem asi pět procent obyvatel s významně sníženou filtrační funkcí ledvin, nejčastěji v důsledku diabetu, hypertenze či poruchy prokrvení ledvin. Snížit riziko vývoje selhání ledvin a předejít komplikacím přitom může právě včasná diagnóza.