Středočeský kraj prohrál další soud o hrazení poplatků

Praha – Vrchní soud v Praze potvrdil, že Středočeský kraj proplácením třicetikorunových poplatků ve svých lékárnách obcházel zákon a vytvořil na trhu nerovné podmínky. Společnost Česká lékárna, která provozuje řetězec lékáren Dr. Max, nyní bude chtít na kraji vysoudit peníze. Firmě dal už dříve za pravdu i pražský městský soud. Rozhodnutí je pravomocné a nelze se proti němu dovolat. Informaci přinesla Mladá fronta Dnes.

„Věříme, že rozhodnutím soudu zabráníme podobnému narušování trhu ze strany subjektů financovaných z veřejných prostředků,“ uvedl obchodní ředitel sítě lékáren Dr. Max Luboš Korbelář. Vrchní soud ve shodě s městským soudem hejtmanství vyčetl nejen porušování pravidel hospodářské soutěže, ale i obcházení zákona. Podle soudu kraj zvýhodňoval vybrané lékárny a omezoval konkurenceschopnost ostatních. Oba soudy také prohlásily, že kraj jednal v rozporu s dobrými mravy, protože „zneužil institut darovací smlouvy pro přerozdělování veřejných prostředků“, a to bez rozumného důvodu a bez opory v zákoně.

Podle kraje se ale podobně chovala i síť lékáren Dr. Max. „Investiční skupina Penta, která je vlastníkem lékárenské sítě Dr. Max, je známá tím, že sama poplatky klientům odpouštěla. Je tedy značně překvapivé, že se tato společnost snaží v negativním slova smyslu poukázat na to, že krajské nemocnice regulační poplatky také proplácely,“ uvedla Markéta Vítková z tiskového odboru krajského úřadu. Vrchní soud ale tuto skutečnost ve svém rozhodnutí zohlednil. „Pokud ostatní soutěžitelé přistoupili ke snížení ceny léčiv, pak tuto slevu na rozdíl od žalovaných (…) vyrovnávali z vlastních prostředků, o ni se jim tak snížil zisk,“ namítl soud.

Kraj v prvních čtyřech měsících roku 2009 proplácel formou daru takzvaný regulační poplatek lidem, kteří přišli s receptem do lékárny v některé z nemocnic řízených hejtmanstvím. Česká lékárna kraj kvůli tomu zažalovala, protože podle ní zasahoval do hospodářské soutěže.

Společnost žaluje i Jihočeský kraj

Spor České lékárny s veřejným sektorem kvůli poplatkům tím ale nekončí. Už dvě stání se uskutečnila v Českých Budějovicích, kde firma žaluje Jihočeský kraj. Požaduje od něj náhradu škody 340 000 korun, která jí údajně vznikla v únoru 2009. „Myslíme si, že porušením zákona byl pokřiven trh, my jsme se ho pokusili nějak narovnat a tím nám vznikla škoda. V případě, že bychom uspěli, není důvod, proč nezkusit další spory,“ uvedl právní zástupce společnosti Vlastislav Kusák. Podle dřívějšího vyjádření by po Středočeském kraji mohla chtít něco přes deset milionů korun, po ostatních krajích 120 milionů.