Splašky z Dvora Králové znečistily Labe amoniakálním dusíkem

Dvůr Králové nad Labem – Překročení zdravotního limitu amoniakálního dusíku, který je toxický pro ryby, byl nejvýraznější důsledek vypouštění odpadních vod ze Dvora Králové přímo do Labe. Zbylé ukazatele nebyly překročeny, ačkoli se na hranici zákonného limitu dostala také koncentrace fosforu. Kvůli vypouštění splašků probíhá správní řízení s královédvorskou radnicí, společností Vodovody a kanalizace Dvůr Králové i firmou WWTP DKNL, která provozuje místní čističku. Odpad tekl do Labe tři dny na počátku února kvůli sporu města s provozovatelem čističky o výši úhrad.

Vliv vypouštění odpadních vod na kvalitu vody v Labi měřili zástupci Povodí Labe v úseku mezi Dvorem Králové a Předměřicemi. Amoniakálního dusíku, kterého nemá být v litru vody více než 0,23 miligramu, bylo v odebraných vzorcích až 0,41 miligramu na litr. Obvykle přitom v Labi bývá pouze desetina miligramu na litr. Hodnota fosforu se potom těsně pod ústím královédvorského kanálu pohybovala na limitních 0,15 miligramu na litr, dál po proudu však rychle klesala.

Podle mluvčího Povodí Labe Václava Jiráska vtékalo během odstávky královédvorské čističky do řeky asi 110 litrů splašků za sekundu, ty se potom ředily v pěti tisících litrů labské vody. Po zastavení čištění se uhynulé ryby v Labi neobjevily.

Řeka se s přívalem splašků podle správců povodí vyrovnala relativně dobře. Mluvčí Jirásek zdůraznil, že k tomu přispělo mrazivé počasí, setrvalý průtok a dostatek kyslíku v řece. „V létě by byl dopad jiný. Amoniakální dusík při nedostatku kyslíku ve vodě vede k úhynu ryb. Spálí jim žábry,“ zdůraznil Jirásek.

Odpad z královédvorské kanalizace tekl do Labe od 6. do 8. února, firma WWTP DKNL odstřihla město od své čističky, protože jí docházely peníze. Chtěla se tak domoci zdvojnásobení úhrad. Čištění obnovila, když město slíbilo zaplatit za leden a únor zálohu 3,3 milionu korun a vytvořit společnou komisi, která by do konce března měla stanovit cenu čištění.

Městu, provozovateli čističky a také společnostem Vodovody a kanalizace Dvůr Králové a Evorado Import, které čistička patří, hrozí kvůli znečištění Labe pokuty. S městem a jeho správní společností zahájila správní řízení Česká inspekce životního prostředí, hrozí jim až pětimilionová pokuta. Provozovateli a majiteli čističky potom hrozí až milionová, resp. půlmilionová pokuta v dalším správním řízení, které vede Královéhradecký kraj.