V Bruntále testují předškolní kurz pro děti ze sociálně slabých rodin

Bruntál - V Bruntále zkoušejí předškolní přípravku pro děti ze sociálně slabých rodin. Speciální kurz by měl dětem usnadnit vstup do povinné školní docházky. Bruntálská radnice vnímá projekt jako zkoušku na případný nultý ročník, který by chtěla do budoucna zavést na jedné ze základních škol.

Do kurzu chodí většinou děti, kterým ve škole navrhli odklad školní docházky. Rodičům ho ale doporučují i učitelé ze školek. „Dětem dělá největší problémy zrakové vnímání, další problém je řeč, mají spoustu logopedických vad, které by se měly ještě před školou odstranit,“ uvedla speciální pedagožka Iveta Zatloukalová. Město stojí přípravka 50 tisíc korun. Na docházku všech přihlášených proto dohlížejí terénní pracovnice.

V Bruntále by do budoucna rádi otevřeli celý nultý ročník

Vyučování nanečisto začíná v osm hodin ráno a trvá čtyři hodiny. Speciální pedagožka a asistent mají pro děti připravenou řízenou činnost, která děti testuje v získaných dovednostech. Do kurzu chodí i šestiletá Hedvika, která bydlí s rodiči a šesti sourozenci v ubytovně. Tatínek je ve starobním důchodu, maminka dlouhodobě na mateřské dovolené. Oba rodiče kurz vítají. „Školka nám řekla, abychom ji dali na to předškolní vyučování, že je prý chytrá,“ říká matka Hedviky.

Město by do budoucna rádo otevřelo celý nultý ročník. „Nultý ročník je podle nás velmi potřebný. Pokud dítě, které není vůbec připravováno v mateřské škole, přijde do první třídy, už v tu chvíli se stává outsiderem, protože paní učitelka nemá čas na to, aby se jednomu žákovi věnovala,“ tvrdí ředitelka občanského sdružení LIGA Jana Juřenová. Kurz skončí v březnu. Radní města pak společně s ředitelem školy a pedagogy vyhodnotí jeho úspěšnost a na jeho základě rozhodnou, jestli nultý ročník otevřou.

Video Reportáž Lucie Křížkové
video

Reportáž Lucie Křížkové