Obec Jeneč se vzdala evropských dotací

Praha - Mateřská škola v Jenči u Prahy se nakonec rozšiřovat nebude. Obec má sice přislíbenou čtrnáctimilionovou dotaci na dostavbu z evropských fondů, ale kvůli administrativním potížím se ji rozhodla vrátit. Peníze na nejnutnější opravy teď bude Jeneč hledat ve vlastním rozpočtu.

Děti z Jenče si už půl roku mohly hrát, obědvat nebo čistit zuby v opravené školce. Čtrnáctimilionovou dotaci má obec přislíbenou od května 2010. Stavební práce ale dosud nezačaly. „Při přípravě projektu došlo k pochybení, protože firma, která byla vybraná, je v insolvenci,“ poukazuje na zásadní problém celého projektu místostarostka Jenče Miroslava Jíchová. 

I přesto vyplatila obec společnosti, kterou si najala na organizaci výběrového řízení, tři sta šedesát tisíc korun. Dalších čtyři sta dvacet tisíc jí ještě dluží. „My odmítáme platit plnou část, protože tvrdíme, že firma při výběru stavebníka pochybila,“ vysvětluje Miroslava Jíchová. 

Veřejnou zakázku pak ještě začal prověřovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Vedení obce bylo komplikovanou administrativou tak znechuceno, že se raději rozhodlo smlouvu vypovědět a schválenou dotaci vrátit. „Z našeho pohledu ten projekt mohl dále pokračovat. Předpokladem bylo, že žadatel provede nové výběrové řízení a zrealizuje stavbu, sice opožděně, ale v odpovídajících termínech,“ říká vedoucí odboru Administrace ROP Střední Čechy Jan Mýl. „Vznikla tady časová proluka a také se změnily i věci kolem, takže už to pro nás nebylo zajímavé,“ zdůrazňuje starosta obce Pavel Burgr.

Navíc se vedení obce Jeneč zaleklo přísných podmínek, které si Evropská unie kladla. Kapacita školky by se po dostavbě zdvojnásobila a třídy by se musely naplnit. „Pokud bychom školku nenaplnili, tak bychom museli peníze vracet,“ potvrzuje Miroslava Jíchová.

Obec teď plánuje, že si nejnutnější opravy zaplatí ze svého. Letos chce například za pět milionů rekonstruovat kuchyň a taky střechu, kterou už několik let zatéká.

Video Reportáž Lucie Komňacké
video

Reportáž Lucie Komňacké