Památková zóna je prý v Horním Slavkově zbytečně velká

Horní Slavkov - Vedení Horního Slavkova chce omezit rozsah městské památkové zóny. Zbytečně prý totiž zahrnuje i domy, které nejsou historicky tak cenné, a omezuje jejich majitele při opravách a údržbě. Historická část města byla dokonce v 50. letech minulého století vyhlášena městskou památkovou rezervací. Přesto se v pozdějších letech historická část města nevyhnula značné devastaci. Teď je pod dohledem památkářů zhruba třetina Horního Slavkova.

„Problém je, že řada lidí za námi na radnici chodí, že musí kvůli památkové ochraně například do domů instalovat dřevěná okna, která jsou podstatně dražší, nebo mají další problémy s památkáři. Omezení území, které navrhujeme, nebude významné, hlavních památkově cenných objektů se nedotkne,“ ujišťovala starostka Jana Vildumetzová.   

Právě podmínky památkářů cítí obyvatelé jako největší problém. I na drobné úpravy totiž musejí mít povolení několika úřadů. Referentka stavebního úřadu Markéta Bašová vysvětluje, že se to týká všech stavebních a udržovacích prací. Kvůli složitému jednání s památkáři tak lidé o pozemky v památkové zóně nemají zájem. Majitelé nemovitostí ve městě jsou navíc omezováni také CHKO Slavkovský Les: „Historický střed města byl kdysi nádherný, ale v 80. se umožnilo postavit tam odstrašující buňky, s kterými si dnes nevíme rady,“ konstatovala starostka.

I když město požádá o změnu rozsahu památkové zóny, schválení může ministerstvu kultury trvat roky. Navíc se nejdřív musí vyjádřit památkáři, ministerstvo kultury se může žádostí zabývat až na základě jejich souhlasu. Hranice památkové zóny by se tak měly měnit nejdříve v roce 2014.