Povodně končí, pohraniční řeky se naposled vzepjaly

Praha – Hladiny řek klesají, dozvuky rychlé oblevy už většinou nejsou znát. Na několika místech stále platí první stupeň povodňové pohotovosti, postupně jich však ubývá. Potíže se stoupající hladinou se přesto ještě dnes na několika místech vyskytly. Začaly se rozvodňovat toky v příhraničí, vesměs v místech, kudy se voda nashromážděná v minulých dnech dostává ze země. Větší problémy než v Česku ale způsobila povodeň těsně za hranicemi, musel být uzavřen i pohraniční rakousko-slovenský most v Hohenau. Vyšší hladinu než v minulých dnech mají také řeky pod Krušnými horami, potok Bouřlivec se v průběhu dne dostal blízko k hranici druhého povodňového stupně.

Tradiční tečku za povodněmi činí na svém dolním toku Labe a Morava. Jinak tomu není ani teď. V noci se zvýšily průtoky v Mělníku, Litoměřicích a Ústí nad Labem, dopoledne však už voda kulminovala, aniž by se vylila z koryta. Horší situace nastala na řece Moravě, která se dopoledne u hranic vylila a ovlinila dopravu hned za hranicemi. U Hohenau je zaplaven most spojující Rakousko se Slovenskem. Nemělo by to ale trvat dlouho. „Vzhledem k příznivé meteorologické předpovědi, nižším teplotám a minimálním srážkám očekáváme další poklesy vodních stavů, případně jejich mírné kolísání,“ uvedl vedoucí vodohospodářského dispečinku Povodí Labe Jiří Petr.

První stupeň povodňové aktivity je vyhlášen na několika místech Česka od Ústí nad Labem až pod obec Karolinka ve Zlínském kraji. Na většině míst však hladiny klesají a míst s abnormálně vysokou hladinou rychle ubývá. Výjimkou je severozápad Čech. Velká voda na krušnohorských potocích buď neustává, nebo se dokonce dále vzmáhá. Je tomu tak i na potoku Bouřlivec, jehož vzestup byl dnes velmi výrazný. Hladina dosáhla výše 81 centimetrů, je tak pouze centimetr pod hranicí druhého stupně povodňové aktivity. I díky tomu stoupala ráno i hladina Bíliny v Ústí nad Labem, její vzestup už se zastavil, když se zklidnily další přítoky.

Hladiny se ještě mohou místy zvýšit kvůli odpouštění přehradních nádrží. Některé se během oblevy značně naplnily. Například nádrž Pařížov na Doubravě v Pardubickém kraji je naplněna z 92 procent.