Divoká zvířata najdou útulek v Jinonicích

Praha - V pražských Jinonicích zahájila provoz nově zrekonstruovaná záchranná stanice pro zraněná nebo nemocná volně žijící zvířata. V útulku, který provozují Lesy hlavního města Prahy, je připraveno nové veterinární zázemí, a to včetně oddělení intenzivní péče.

Zdroj: www.nppodyji.cz Autor: Archiv Správy Národního parku Podyjí

Podle ředitele Střediska ekologické výchovy Lesů hlavního města Prahy Václava Nejmana nejčastějšími zvířecími pacienty bývají poštolky, rorýsi, holubi, ježci, netopýři a zajíci. Stanice ale bude přijímat i další volně žijící zvířata kromě rysů, medvědů a vlků.

V zařízení vznikla nová veterinární ošetřovna, sklad krmiva a zázemí pro ošetřovatele. V budoucnu by se ale kromě péče o zraněné ptáky a drobné savce měla stanice věnovat i osvětě. „Připravuje se projekt vybudování zázemí k tomuto účelu přímo ve stanici a expozice určená veřejnosti,“ uvedl Václav Kroutil, ředitel Lesů hlavního města, které již řadu let v Praze provozují také oblíbené lesní zookoutky. Právě v nich budou někteří trvale handicapovaní živočichové ze stanice umístěni.

Městská příspěvková organizace Lesy hlavního města Prahy se stará o více jak 2 600 hektarů městských lesů, lesní zookoutky s desítkami živočichů, udržují zhruba stovku malých vodních toků a spravují na 150 pražských rybníků, nádrží a přehrad. Instituce se rekonstrukce a znovu zprovoznění jinonického útulku ujala na žádost pražského magistrátu, který stanici financuje.

Zhruba před pěti lety podmínky v útulku prošetřovala městská veterinární služba. Tehdejší vedení stanice podle inspekce porušilo zákon o veterinární péči a zákon na ochranu zvířat proti týrání. V areálu podle inspekce například chyběly prostory pro zvířata v karanténě, přípravna nebo sociální zázemí.