V centru Olomouce je 50 nebezpečných budov, ukázala kontrola

Olomouc – Kontroloři olomouckého stavebního úřadu našli závady u téměř 50 budov v historickém centru krajského města. Nejčastěji jsou ve špatném stavu fasády, často je také ohrožena statika celého objektu. Domy se začaly prověřovat poté, co minulý rok v ulici 8. května na procházející chodkyni spadl kus zdiva. Starší žena tehdy na místě zemřela.

Všechny kontrolované budovy měly větší či menší závady, zjistila kontrola olomouckého stavebního úřadu. Nejčastější chybou byl špatný technický stav fasád. Kromě toho byly objeveny uvolněné střešní tašky, trhliny či dokonce chybějící zdivo a rozpadající se schody. Některé objekty proto mohou mít statické poruchy.

Nebezpečnost olomouckých domů je však podle statiků rozdílná. U některých objektů hrozí odlamování fasád, opravy u těchto domů by tedy měly být provedeny co nejdříve. U všech kontrol asistovali majitelé nemovitostí, nedostatky proto mohli mnohdy ihned odstranit. S ostatními se olomoucký stavební úřad domluvil na termínech, do kterého mají vše napravit. Razantní prostředky, jak majitele k opravám donutit, ale úředníci nemají.

Kontroloři z olomouckého magistrátu se zaměřili především na části domů, které směřují do ulic v městské památkové rezervaci. Celkem bylo prověřeno 46 vytipovaných nemovitostí v okolí Dolního a Žerotínova náměstí, na třídě Svobody a v oblasti kolem tržnice.

Kvůli tragédii, při které na procházející ženu na ulici 8. května spadla část domu, si také olomoucký magistrát pro tuto část města objednal seismické měření. Po nehodě se totiž objevily spekulace, že za pád štítu jednoho z domů mohou otřesy z projíždějících tramvají. Odborníci ovšem potvrdili, že chvění je v normě, kterou povoluje zákon.