Dostihový spolek Pardubice navýšil základní jmění

Pardubice - Valná hromada Dostihového spolku Pardubice schválila navýšení základního jmění společnosti přibližně o tři miliony korun. Navýšení prosazovalo město Pardubice, které je s více než 51 procenty akcií majoritním vlastníkem spolku. Informovala o tom primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková (Sdružení pro Pardubice). Příliv peněz by měl odvrátit hrozbu insolvence. 

„Navýšení základního kapitálu bylo schváleno 74 procenty,“ uvedla Fraňková. Tento krok město prosazovalo již dříve, nenašlo však mezi akcionáři potřebnou dvoutřetinovou podporu.

Základní jmění společnosti se zvýšilo o přibližně tři miliony korun formou úpisu nových akcií. Ty si mohou koupit přiměřeně svým podílům všichni akcionáři; pokud by této možnosti využili, vlastnické poměry ve společnosti by se nezměnily. Nevyužité akcie budou nabídnuty čtyřem předem určeným zájemcům.

Dostihový spolek v současnosti čelí návrhu na vyhlášení insolvence, který podal dřívější člen vedení Dostihového spolku Karel Šimána, jemuž spolek dluží 191 484 korun. Společnost se dostala do finančních problémů, když její závazky dosáhly zhruba výše základního jmění, jež činí 10,22 milionu korun.

Spolek podal proti oprávněnosti insolvenčního řízení odpor. Primátorka dnes řekla, že kdyby se nepodařilo navýšit základní kapitál, Pardubice by se zřejmě jako největší věřitel k návrhu na vyhlášení insolvence připojily.

Zastupitelé také již dříve schválili, že Dostihovému spolku město poskytne takzvaný příplatek k základnímu jmění ve výši 4,2 milionu korun. Tato půjčka by byla určena na úhradu pohledávek. Smlouvu však zastupitelé v úterý kvůli zahájení insolvenčního řízení neprojednávali.

Společnost uvedla, že v žádném případě není ohrožena dostihová sezona v Pardubicích a všechny dostihy včetně Velké pardubické budou stoprocentně zajištěny.

Dostihový spolek byl založen jako akciová společnost v prosinci 1992 iniciativou několika dostihových nadšenců poté, co dvě zahraniční a jedna domácí asociace stáhly své nabídky na pořádání Velké pardubické. V následujícím roce do akciové společnosti vstoupilo město Pardubice, které získalo 31,5 procenta akcií.

V roce 2005 navýšilo město z důvodu stabilizace Dostihového spolku svůj podíl na nynějších 51,54 procenta. Mezitím stoupl rozpočet spolku z původních 2,5 milionu korun na zhruba 50 milionů. Další významný podíl patří Martinu Vokálovi, a to 22,51 procenta. Ostatní vlastníci, jimiž jsou soukromé osoby, drží jen jednotky nebo zlomky procenta akcií.