Liberec zřídí radu architektů, kterou kritizují sami architekti

Liberec - Liberecká radnice nahradí funkci hlavního městského architekta orgánem architektonické rady. Nový poradní sbor má pro příště zabránit nekoncepčnímu rozvoji městské zástavby a necitlivým zásahům, k nimž v minulosti v centru Liberce docházelo. Podle oslovených odborníků tak ale magistrát pouze plní volební slib beze snahy současný stav skutečně změnit; rada architektů bude mít totiž pouze poradní hlas bez pravomocí a odpovědnosti.

„Vedení města reaguje na přání občanů, protože občané jsou našimi voliči,“ vysvětluje důvody vzniku nového orgánu náměstek primátorky pro územní plánování Jiří Rutkovský. Mezi obyvateli Liberce totiž opakovaně zaznívají výhrady proti některým stavebním realizacím minulých let; kritizují zejména zbourání obchodního domu Ještěd architekta Karla Hubáčka (mj. autor ještědského vysílače) a jeho nahrazení novou nákupní galerií.

Podle oslovených odborníků ovšem nemá nová rada příliš šancí na úspěch. Podobný orgán s čistě poradním hlasem v Liberci totiž fungoval už začátkem devadesátých let, a jak uvádí jeho někdejší člen architekt Vlastislav Kaut, nevěděl o řadě rozhodnutí, jež v oblasti územního plánování tehdejší vedení města realizovalo.

Podle Kauta proto nová rada architektů koncipovaná na stejném principu jako ta z 90. let nebude znamenat změnu. „Bude se vyjadřovat pouze tehdy, když to bude město potřebovat a když (na radnici) budou vědět, jaký má názor, a že je jiný než ten jejich, tak se jí ptát nebudou,“ konstatoval Kaut. Podobně kriticky se k novému orgánu vyjádřil i Jiří Janďourek z Fakulty umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci. „Já jsem se zatím nedozvěděl, jakou má kompetenci. Je poradním orgánem, ale ten poradní hlas je pouze poradním hlasem,“ uvedl.

Kritici by na radnici raději viděli jednoho hlavního architekta s většími pravomocemi a hlavně s odpovědností. Rada, která se sejde jednou za čas, podle nich nemá smysl. Radnice si ale za svou volbou stojí a předpokládá, že více členů přinese rozmanitost názorů. V dohledné době by měla začít projednávat např. prostor v blízkosti Papírového náměstí v dolní části městského centra.

Video Reportáž Lucie Pokorné
video

Reportáž Lucie Pokorné