Vyšebrodské opatství převzalo kostel v H. Dvořišti

Horní Dvořiště/Vyšší Brod (Českokrumlovsko) - Kostel svatého archanděla Michaela v Horním Dvořišti získali do majetku vyšebrodští cisterciáci. Stát jim památku v účetní hodnotě 1,6 milionu korun převedl bezúplatně. V majetku státu byla stavba téměř sedm desetiletí. Na údržbu a opravu ale státní správci neměli peníze. Ty se nenašly ani v pokladně ministerstva kultury, to proto nakonec souhlasilo s bezúplatným převodem zpátky na církev.

Kostel v pohraničí získal stát do majetku za druhé světové války. „Kostel byl zhruba před 15 až 20 lety renovován. Na obnovu byly použity i nemalé finanční prostředky z darů bývalých farníků a obyvatel Horního Dvořiště, kteří nyní žijí v Rakousku. V současné době kostel potřebuje opravu šindelové střechy,“ upřesnil.

Původně byl kostel nabízen římskokatolické farnosti, která nabídku prostřednictvím nadřízeného orgánu - Biskupství českobudějovického - odmítla. Následně pak o kostel projevila zájem obec Horní Dvořiště a vyšebrodské opatství. Vzhledem k charakteru stavby a s ohledem na původní vlastnictví byl kostel převeden opatství s tím, že nadále bude sloužit k bohoslužbám a ke konání koncertů.
 
„Je to samozřejmě o starost více, ale zase podnikneme takové kroky, abychom kostel nějakým způsobem zachránili. Už před lety jsme se spolu s rodáky angažovali na jeho obnově,“ řekl vyšebrodský převor Justin Berka. Věří, že se opatství podaří získat na obnovu šindelové střechy peníze.

Video Reportáž Aleše Hazuky
video

Reportáž Aleše Hazuky

Pro Horní Dvořiště je podle starosty Zdeňka Keményho podstatné, že kostel má majitele, který může žádat o dotace na obnovu. "My jsme se ho snažili získat do našeho majetku, což se nepovedlo, s tím jsme se smířili. Podstatné je i to, že s opatstvím máme dobré vztahy. Pro obec, jež měla poslední čtyři roky kostel ve výpůjčce, se podle něj nic nemění. Bohoslužby zajišťovala vyšebrodská fara.

První písemná zmínka o kostele je z roku 1252. Kostel byl založen Vokem z Rožmberka. Stavba byla dokončena v roce 1511, v roce 1738 kostel vyhořel. Od roku 1658 je farnost pod patronátem cisterciáckého kláštera. Kostel s hranolovou jednopatrovou věží stojí na jihovýchodním konci náměstí, na pozemku bývalého hřbitova. Kněžiště je gotické, ostatní části se datují do doby baroka. Nejstarší známý zvon je z roku 1773. V kostele se nachází vzácné barokní varhany.