Smlouvy škol s rodiči se testují, platit by měly od září všude

Pardubice - Už pětatřicet základních škol testuje v Česku takzvané kázeňské smlouvy, jejichž podstata tkví v hlubší spolupráci s rodiči. Mají mimo jiné zabránit agresivnímu chování dětí nebo záškoláctví. Podle učitelů slouží jako prevence a zároveň jako vodítko pro řešení výchovných problémů u dětí. V kázeňských trestech mají školy omezené možnosti.

Smlouvy s rodiči nejsou žádnou novinkou třeba pro pardubickou speciální školu Svítání, ve které se učí děti s mentálním a kombinovaným postižením, vzájemné vztahy tu smluvně stvrzují už dvanáctým rokem. Smlouvy se ale netýkají jen kázeňských prohřešků, rodičům přináší především zpětnou vazbu. „Připadá mi velice důležité, aby se mi od pracovníků, kteří pracují s Terezkou, dostalo zpětné vazby, co umí,“ konstatuje třeba Pavlína Zoubková, která do speciální školy přihlásila dceru Terezu.

Smlouvu s rodiči sepisuje i pardubická základní škola Štefánikova, přestože není součástí pilotního projektu. Podstata dohody tu tkví ve vzájemné důvěře. „Máme i případ, kdy to rodiče podepsali, pak ale důsledně nedodržují, co slíbili,“ popisuje ředitelka Renata Janecká. Také kvůli tomu školy volají po větší pravomoci, aby donutily rodiče zajímat se o chování dětí. Případné postihy podle ministerstva vyplynou na základě výstupů z pilotního projektu. Ve finálních materiálech by měly být zaneseny i možnosti sankcionování zúčastněných stran. Ministerstvo očekává, že se kázeňské smlouvy začnou od 1. září podepisovat i na dalších školách.

Video Reportáž Michala Klokočníka
video

Reportáž Michala Klokočníka