Dům Šance žije dál, získal prostory na Praze 10

Praha – Dům Šance a pracovní terapeutické dílny mají poté, co dostaly výpověď od vedení městské části Prahy 5, nové prostory v Praze 10. Projekt Šance tak může i nadále poskytovat zázemí mládeži z dětských domovů, dětem, o které se stará ulice. Terapeutické dílny se mohou stát výchozím bodem, z něhož lidé později snáze nalézají pracovní uplatnění, a lépe se tak začlení zpět do společnosti. Mottem Projektu Šance je: „Není umění dát člověku v nouzi najíst, ale naučit ho na jídlo si vydělat.“

László Sümegh, koordinátor Projektu Šance, pomáhá českým dětem ulice, které jsou ohroženy sexuálním zneužíváním, již od roku 1995. Hned zpočátku si uvědomil potřebu otevřít pro tyto ztracené duše dům, který by jim dal šanci, možnost vymanit se ze svého osudu, postavit se na vlastní nohy, aby dál nemusely přežívat na účet daňových poplatníků, mezi ulicí a vězením. A tak se zrodil Lászlův sen. 

Dům Šance otevřel v Praze 5, nakonec ale zasáhlo zastupitelstvo vedené Milanem Jančíkem a pracovní terapeutické dílny musely v roce 2008 skončit - místo povolení rekonstrukce Domu Šance se klienti projektu ocitli na ulici, a to i když se jednalo převážně o mládež z dětských domovů. 

  • Projekt Šance
    Projekt Šance autor: ČT24, zdroj: ČT24
  • Projekt Šance
    Projekt Šance autor: ČT24, zdroj: ČT24

Problém pomohl vyřešit až bývalý ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka, který oslovil s prosbou Projektu Šance Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ten našel dobrou vůli, a tak Dům Šance a pracovní terapeutické dílny jedou dál na nové adrese v Moskevské 13, na Praze 10. Lidé z Projektu Šance zapůjčený nebytový prostor na vlastní náklady upravili a vybudovali z něj poradenské, vzdělávací, školicí a osvětové centrum pro mládež s rizikovým chováním a zároveň školicí centrum pro sociální pracovníky v této odborné oblasti. 

Projekt Šance, o. s.

je prvním preventivním a humanitárním programem pro komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež, oběti obchodování s lidmi, které se na ulici dostaly kvůli selhání rodičů, útěkem z rozvrácených rodin, z dětských domovů, výchovných ústavů, které žijí v ČR na ulici opuštěny a v zapomenutí. Projekt v roce 1995 založil výtvarník maďarského původu László Sümegh, který pomáhá těmto dětem a mladým lidem už 17 let. 


V rámci projektu vzniklo několik zařízení. Od roku 1998 funguje Streetworkcentrum, které poskytuje klientům komplexní služby a vybavení v rámci programu První pomoc v nouzi. Klienti se zde mohou občerstvit, osprchovat, vyprat si, mohou si sem nechat posílat poštu či zde získat potřebné kontakty na odborníky. 

Video Reportáž Edity Valentové
video

Reportáž Edity Valentové

Dům Šance, který existuje od roku 2003, plní funkci alternativního vzdělávání, volnočasového centra, ale je i prevencí sociálního vyloučení. Od poloviny května 2007 v Domě Šance úspěšně funguje také pracovní terapeutická dílna, která klientům nabízí možnost se realizovat v jednoduché manuální práci, dle mentální úrovně klientů. 

Streetworkcentrum i Dům Šance nabízejí svým klientům základní potravinový program. Do budoucna se plánuje rozšíření Domu Šance o prostory určené pro různé druhy terapií. Ceny za služby v centrech jsou symbolické a vychovávají klienty k tomu, že všechno, co si mohou v normálním světě občanů opatřit, stojí peníze.