Soud zrušil pokutu pro Turnov od antimonopolního úřadu

Brno – Turnov nemusí platit pokutu 350 tisíc korun, kterou mu uložil antimonopolní úřad kvůli údajných chybám při výběru dodavatele výstavby dopravního terminálu. Rozhodl tak Krajský soud v Brně, ÚOHS musí o případu rozhodovat znovu. Pokud by došel ke stejnému závěru, tak má podle soudu zohlednit při stanovení výše pokuty to, že město nakonec sporný tendr zrušilo.

Podle antimonopolního úřadu město diskriminovalo jednoho z uchazečů výběrového řízení. Hodnotící komise prý poskytla čtyřem uchazečům o zakázku dodatečnou lhůtu, aby doložili odpovídající bankovní záruky. V případě stavební společnosti BAK ale město postupovalo jinak. Hodnotící komise tím pádem podle ÚOHS porušila zákon, když zbývající čtyři uchazeče nevyřadila pro nesplnění podmínek. 

Krajský soud ale rozhodnutí ÚOHS zrušil, mimo jiné i proto, že mu chyběly některé podklady. „Je nepochybně třeba, aby měl soud k dispozici vedle zadávací dokumentace a doplňujících informací také původně nabízené bankovní záruky těchto uchazečů, výzvy hodnotící komise a odpovědi uchazečů na tuto výzvu. Ani jeden z těchto podkladů však součástí správního spisu není,“ stojí v rozsudku. Jenže požadované podklady podle soudu neměl k dispozici ani antimonopolní úřad, proto má provést nové dokazování.      

Výstavbu dopravního uzlu, který by zajistil propojení železniční a autobusové dopravy, připravovali v patnáctitisícovém Turnově od roku 2004. Projekt byl rozdělen do dvou etap, v té první byla zahrnuta výstavba autobusového nádraží v sousedství železničního nádraží a také výstavba sítí a komunikací včetně vjezdů do Nádražní ulice. Včetně výkupu pozemků měla stát 100 milionů korun. Druhá etapa pak byla o polovinu levnější a týkala se přímo rekonstrukce vlakového nádraží.

Mezitím už ve městě hned vedle vlakového nádraží vyrostlo nádraží autobusové, lidé tak přestupují mnohem pohodlněji. Chybí však nezbytné zázemí, jako jsou čekárny nebo toalety. Zázemí mělo vzniknout v prostorách ČD, dráhy ale zatím nemají na vybudování dost peněz. S rekonstrukcí by prý ale chtěly začít ještě letos.