Přerov vzpomínal na Komenského

Přerov - Výročí 420 let od narození Jana Ámose Komenského, které připadá na 28. březen, dnes si dnes oslavami připomněli lidé v Přerově. Právě zde totiž učitel národů na počátku 17. století studoval a později také učil a kázal. Součástí oslav byla také slavnostní bohoslužba Církve československé husitské a přednáška Jiřího Šmerala, která se věnovala Komenského teologickému a reformátorskému odkazu.

Jan Amos Komenský do Přerova přišel jako šestnáctiletý v roce 1608, aby zde studoval latinu na bratrské škole. Do města se vrátil i po svých studiích v Německu o šest let později už jako učitel a kazatel. Ve městě se také oženil a získal své druhé jméno Amos podle latinského „amosus“, což znamená oblíbený, milovaný.

Komenského odkazu se dnes v rámci oslav věnovala také slavnostní bohoslužba. „Jan Amos Komenský o sobě mluvil jako o muži touhy a opravdu, on přes všechny ty překážky a obtíže stále věřil, doufal a prosazoval dobro. V tom je jeho velký příklad,“ řekl po mši patriarcha Církve československé husitské Tomáš Buta.

  • První vydání spisu Škola hrou
    První vydání spisu Škola hrou zdroj: ČT24
  • První vydání spisu Škola hrou
    První vydání spisu Škola hrou zdroj: ČT24

„Byl to člověk velmi moderní, otevřený, tolerantní. To jsou adjektiva, která jsou s ním spojována,“ dodává historik z Komenského muzea v Přerově Jiří Šmeral. Právě v Muzeu Komenského připomene učitele národů také unikátní výstava; muzeum na devatenáct dní první vydání jeho spisu Škola hrou.

Svědectví o Komenského době v Přerově před nedávnem vydal i archeologický objev. Při průzkumu kvůli stavbě mostu přes řeku Bečvu archeologové odhalili základy kostela sv. Marka z roku 1554, kde Komenský kázal.

Video Reportáž Radky Štědré
video

Reportáž Radky Štědré