Rybníkáři jsou ve sporu s ochranáři

Hradec Králové – Rybníkáři a ochránci přírody se přou o okolnosti každoročního výlovu rybníků. Ten totiž neznamená jen vypustit vodu, pochytat ryby a znovu ho napustit. Podle ekologů jsou taky nutné další činnosti – například vysbírat a přemístit škeble ze dna. Podle rybářů to ale často výlovy jen zbytečně komplikuje. Konkrétním příkladem je rybník Cikán v Hradci Králové.

Sběr rybářům nařídili ochranáři. Měkkýši totiž pocházejí ze sousedního rybníka Biřičky a do rybníka Cikán byli přeneseni kvůli jeho nedávnému odbahňování. Teď se musí vrátit. Zástupce specializované firmy Natura Servis Roman Rozínek informoval, že se jedná o škebli říční a velevruba malířského. Během tří dnů firma přenesla zhruba dva a půl tisíce živočichů.

Rybáři pro to ale pochopení nemají. Proč škeble přenášet sem a tam, když za pár dnů rybník znovu napustíme, ptají se. Hospodář rybníka Cikán Karel Dunas říká, že mimo jiné tak dochází k prodražení výlovu. Rybáři mají pocit, že podobné úřadování výlovy doprovází stále častěji.

„Ochranáři nechtějí nic nad rámec běžných požadavků,“ sdělil David Rešl z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Podle ochranářů se podmínky výlovů už roky nijak zásadně nemění.

Video Reportáž Přemysla Šrámka
video

Reportáž Přemysla Šrámka