Obce na Karlovarsku řeší, co s odpady

Vintířov (Karlovarsko) - Splnit evropské limity na zpracování odpadu a přitom nezdražit. To je úkol, který teď řeší obce v Karlovarském kraji. Jako nejvýhodnější se jeví centrální systém svozu odpadu a jeho následné zpracování. Radnice s krajem kvůli tomu založí akciovou společnost.

Vintířov na Sokolovsku vydal loni za svoz odpadu přes půl miliónu korun. Každý z 1 200 obyvatel tak musel zaplatit v průměru 450 korun. Částka je přitom každý rok vyšší. A to i díky tomu, že Česká republika Evropské unii slíbila, že postupně sníží množství odpadu, který vysype na skládky.

Starostové hledají způsob jak se vyhnout tomu, aby obce dál musely odpad likvidovat samy. A kraj teď přišel s řešením - jedna firma bude odpad svážet a likvidovat na jednom místě. „Ani větší město nedosáhne na to, aby si mohlo svoji problematiku odpadového hospodářství pořešit samo,“ říká Josef Hora, starosta Chodova. „Nemáme ani takový aparát úředníků, abychom všechny tyto záležitosti mohli vyřizovat,“ uvedl Jiří Ošecký, starosta Vintířova.

Video Reportáž Marka Štětiny
video

Reportáž Marka Štětiny

Po Vintířovských tak desítky dalších obcí zvažují, že do krajské Komunální odpadové společnosti také vstoupí. Radnice si už od kraje kupují akcie. Zatím se jich zapojilo 24. Podobných skládek tak bude ubývat. Odpad se nejprve roztřídí a dál využije nebo skončí ve spalovnách. To bude stát další peníze, které firmy naúčtují radnicím.

„Já bych neřekl, že tam budou nějaké výrazné úspory, spíš jde o to, aby ta cena nerostla, o to nám jde,“ řekl Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje. Firmu, která bude odpad centrálně zpracovávat, vybere Karlovarský kraj začátkem příštího roku.