Málo peněz na chráněné bydlení mohou vyřešit dotace EU

Brno - Na jižní Moravě chybí chráněná bydlení, která pomáhají zdravotně postiženým začlenit se do běžného života. Obce i neziskové organizace na ně čekají už několik let, nejsou ale peníze. Kraj se proto rozhodl výstavbu znovu zahrnout do svých akčních plánů, což organizacím umožnilo zažádat o dotace z EU. U šesti obcí z Tišnovska a Boskovicka už probíhá vyhodnocení jejich projektů. Nového bydlení by se mohli dočkat do dvou let.

Na chráněné bydlení čekají na jinu Moravy desítky žadatelů. „V letech 2009 až 2011 se počítalo s rozvojem služeb chráněného bydlení v počtu pěti až deseti zařízení v různých regionech kraje. Otevřít se nám ho podařilo pouze v Šanově a k tomu tréninková bydlení v Kyjově a ve Střelicích,“ uvedl vedoucí sociálního odboru Jihomoravského kraje Martin Petříček.

Kraj se proto rozhodl obcím, městům a neziskovým organizacím pomoci. Výstavbu chráněného bydlení zahrnul do svého plánu pro rozvoj sociálních služeb, aby mohly dosáhnout na dotace od Evropské unie. „Na podzim loňského roku byla vyhlášena výzva v rámci operačního programu ROP Jihovýchod, zaměřená právě na tento typ sociální služby,“ řekl ČT vedoucí krajského odboru sociálních služeb Martin Petřík. Počítá se ale s tím, že i tak se budou obce a města na výstavbě chráněných bydlení finančně podílet. Jenomže právě v tom byl v minulém období největší problém. Většina z nich na to neměla dostatek financí.

Šance pro handicapované začít žít lépe

Chráněné bydlení využívají především klienti domovů pro zdravotně postižené. Pomáhá jim osamostatnit se a začlenit se do běžného života. Hlavní myšlenka je, aby opustili zdi ústavů a integrovali se do společnosti. Chráněné bydlení funguje jako malá domácnost, kde spolu žije skupinka lidí. Ti se společně pod dohledem sociální pracovnice učí řešit každodenní problémy, sami si vaří, perou, uklízejí a připravují se na samostatný život.

„Snažíme se klientům dopomoct k co nejsamostatnějšímu způsobu života v rámci jejich možností a schopností. Snažíme, aby život toho domova byl jako v běžné rodině,“ uvedla Jana Lexová z domova pro tělesně postižené Diakonie ČCE - středisko BETLÉM v Břeclavi.

Video Reportáž Ivany Šmelové a Zuzany Neuvirtové
video

Reportáž Ivany Šmelové a Zuzany Neuvirtové