Domažlice změní koncepci MHD

Klatovy - V Domažlicích se schyluje k revoluční změně městské hromadné dopravy. Ztráta za rok 2011, kterou musí radnice zaplatit, je totiž taková, že město začalo hledat nové možnosti, jak dopravu pro lidi zajistit. Radnice teď dokonce vážně uvažuje o tom, že si koupí svoje autobusy a zaměstná řidiče.

Za loňský rok prodělala městská hromadná doprava v Domažlicích jeden a půl milionu korun. Proti roku 2010 je ztráta o třetinu vyšší. „Ztráty vznikly především tím, že se zdražily pohonné hmoty,“ vysvětluje ředitel ČSAD Plzeň a provozovatel MHD v Domažlicích Miroslav Hucl. 

Podle radních v Domažlicích je ale ztráta způsobená i tím, že se posílily linky hromadné dopravy. „V roce 2011 jsme počet naježděných kilometrů rozšířili o třetinu. Zavedli jsme linky tak, abychom pokryli maximální zájem cestujících. I přesto došlo k poklesu přepravených osob,“ říká domažlický starosta Miroslav Mach.  

Linky městské hromadné dopravy, které spojují západ a východ města, tedy průmyslovou a obytnou část Domažlic, přitom měsíčně využije šest až sedm tisíc lidí. „Necelá polovina jsou platící v plném rozsahu, zbytek jsou studenti za poloviční jízdné a důchodci, kteří jezdí zdarma,“ vypočítává vedoucí odboru správy majetku Domažlice Michal Hájek.  

Radní v Domažlicích ale městskou hromadnou dopravu oslabit nechtějí. Naopak, plánují zásadní změnu. Linka autobusu by měla být jediná, okružní a vyřadila by se tak druhá paralelní linka. Druhou revoluční změnou by mohlo být to, že si hromadnou dopravu bude město provozovat samo. „Podle našich kalkulací stačí milion a půl korun na to, abychom provozovali vlastní linku. A to ještě musí přinášet efekty i pro město,“ uzavírá Miroslav Mach. 

Revoluční změna v městské hromadné dopravě v Domažlicích proběhne v roce 2014. Už letos v polovině roku budou radní vědět, zda si pořídí vlastní autobusy, nebo si najmou dopravce.

Video Reportáž Jana Dvořáka
video

Reportáž Jana Dvořáka