Ve Stříteži by mohlo být úložiště radioaktivního odpadu

Střítež - Střítež na pomezí Vysočiny a Jihomoravského kraje je jednou z vytipovaných obcí pro hlubinné úložiště radioaktivního odpadu z produkce Dukovan a Temelína. Správa úložišť chce mít do poloviny letošního roku jasná stanoviska od radnic a teprve pak se rozhodne, kde začnou geologické průzkumy. Za ty slibuje milionové příspěvky do obecních pokladen. Některé obce už předběžný příslib daly, další, jako například právě Střítež, se teprve rozhodují.

Střítežská lokalita je zajímavá už proto, že geologové mají podloží, kde by úložiště mohlo být, prozkoumané, a to díky nedalekým uranovým dolům. Průzkum by tak netrval dlouho, je ale možné, že proražené chodby dolů by mohly být pro bezpečnost hlubinného úložiště překážkou.

Předběžný souhlas ale obec zatím nedala. Někteří místní mají strach, podle vlastních slov nemají dostatek informací. Mnozí ale slyší na peníze, které by v době průzkumu do obce plynuly z jaderného účtu. „Pro Střítež by znamenal roční příspěvek něco kolem 2,3 milionu korun,“ podotkl starosta Radek Šťourač.

Video Reportáž Blanky Poulové
video

Reportáž Blanky Poulové

Obecní zastupitelstvo Stříteže chce o případném souhlasu s geologickým průzkumem rozhodnout do května. Některé obce již souhlas s průzkumem daly. „Máme předběžné souhlasy, od dvou obcí, je to Lubenec a Blatno,“ potvrdil vedoucí přípravy úložiště Jiří Slovák. První vrty začnou geologové hloubit už příští rok. Do roku 2025 by mělo být jasné, která lokalita je pro hlubinné úložiště nejvhodnější.

Hlubinné uložiště by podle plánů SÚRAO mělo na povrchu připomínat zemědělské družstvo, pod zemí pak budou speciálně vyhloubené, až kilometr hluboké vrty pro uložení jaderného paliva. Jeho provoz by měl být spuštěn v roce 2065.