Klatovští lékaři ordinují v Nepomuku

Klatovy/Nepomuk – Pět měsíců trvá spolupráce klatovské nemocnice s Poliklinikou v Nepomuku a už přináší první ovoce. Chirurgickou ambulanci, kde se střídají tři lékaři z nedalekých Klatov, začalo navštěvovat o dvě třetiny víc nemocných než začátkem listopadu, a tím přibývá pacientů i nemocnici v Klatovech.

Chirurgická ambulance v Nepomuku, každý den je čekárna plná lidí. Od listopadu, kdy tu začali sloužit lékaři z nemocnice v Klatovech, si cestu sem nachází stále více pacientů. „Zreponujeme zlomeniny, zasádrujeme, ošetříme otevřené rány,“ uvedl chirurg Jaromír Vondrů a pacientka Kateřina Vostřížová doplnila: „Když se vám něco stane, rozhodně příliš nepřemýšlíte. Nemáte chuť jet někam 50 kilometrů, aby vám něco zavázali.“

Zajistit lékaře do zdravotnických zařízení v takto malých městech je ale někdy nadlidský úkol. „Celá řada odborností je zajišťována lékaři v už důchodovém věku. Pokud se takový lékař skutečně odhodlá odejít do důchodu a dál nepracovat, jen velice obtížně se daří tyto lékaře nahrazovat,“ potvrdil jednatel Polikliniky Nepomuk Vladimír Mužík.

Video Reportáž Jana Dvořáka
video

Reportáž Jana Dvořáka

Přitom zajišťování odborné lékařské služby v takto malých zdravotnických zařízeních je pro doktory přínosem. Naučí se tu vztahu k pacientovi. „Musí si tady ty pacienty ošetřit, musí je vyřešit sami. A musí se k nim také patřičně chovat, což někdy ve větších zařízeních tak úplně dokonale nefunguje,“ dodal Jaromír Vondrů.

Lékaři z klatovské nemocnice jsou pro nepomuckou polikliniku zárukou kvality, která by měla přitáhnout další pacienty. Důležitý potenciál v této oblasti cítí i Nemocnice Klatovy, která si zajištěním lékařské péče v malém, desítky kilometrů vzdáleném městě, zajišťuje pacienty i pro své zařízení. „V případě potřeby chirurgických zákroků, to umíme nabídnout tady v Klatovech,“ vysvětlil ředitel Nemocnice Klatovy František Lešundák.

Podle ředitele klatovské nemocnice není vyloučené, že jejich lékaři budou zajišťovat lékařskou službu v Nepomuku i v jiných oborech než pouze v chirurgii.