Černá stavba hliníkárny v přírodním parku

Kamenice – Přes odpor obyvatel a místního úřadu postavila firma Strojmetal ve svém areálu ve středočeské Kamenici černou stavbu, plánovanou jako slévárnu hliníku. Od místního úřadu nedostala územní rozhodnutí ani stavební povolení. Nyní je stavba pozastavena do rozhodnutí krajského soudu. Ten rozhodne o žalobě Strojmetalu proti územnímu plánu obce Kamenice.

Podle starosty obce nejsou k dohledání žádné stavební plány, údaje o osobě stavitele ani výsledný účel stavby. Investor několikrát požádal o stavební povolení a nebylo mu vyhověno, protože nevyhověl stavebním zákonům. Proti tomuto nepovolení se pokaždé odvolal.

Zastupitelstvo obce dokonce v průběhu povolování stavby změnilo územní plán a slévárny a jiné velké zdroje znečištění zakázalo. Přestože Strojmetal povolení nezískal, začal v říjnu 2011 ve svém areálu stavět načerno. Hala je nyní dostavěná, ale tavicí kotle zatím investoři neobjednali. Čekají na verdikt soudu.

  • Strojmetal Kamenice - hliníkové tyče
    Strojmetal Kamenice - hliníkové tyče zdroj: ČT24
  • Starosta obce Kamenice - Pavel Čermák
    Starosta obce Kamenice - Pavel Čermák zdroj: ČT24

Petici proti výstavbě slévárny podepsalo 2 400 lidí z celkového počtu tří a půl tisíc obyvatel obce Kamenice. Lidé se bojí zdraví škodlivých látek, které by mohly mít nepříznivý ekologický dopad na okolí obce, a možného použití chlóru jako rafinačního plynu při samotné výrobě hliníku. Reportéry ČT oslovený expert i úřady slévárnu označují za velký zdroj znečištění, produkující prach a dioxiny.

Ředitel firmy tvrdí, že se jedná o „úplně čistou technologii, která vůbec neznečišťuje životní prostředí“. Strojmetal získal na slévárnu souhlas při posuzování vlivu na životní prostředí. Při prvotním posuzování ekologického dopadu byl však brán v úvahu jen čtvrtinový objem výroby oproti maximálnímu výkonu zamýšlené pece. Ředitel podniku se brání, že žádná konkrétní technologie ani slévárenské zařízení zatím objednáno není.

Strojmetal Kamenice je úspěšný podnik se stoletou historií. Zaměstnává 330 lidí. Dosud obráběl především hliníkové výkovky pro automobilový průmysl. Před osmi lety navrhlo vedení možnost výroby části spotřebovaného hliníku přímo v místě továrny. Strojmetal tedy požádal o povolení stavět menší slévárnu, ale lidé z okolí se postavili proti.


Dalším problémem výstavby je pak soustava několika rybníků vystavěných v kaskádě v povodí potoka, který protéká blízko továrny. V minulosti se již potok podle pamětníků obce rozvodnil do té míry, že bylo třeba chránit zařízení továrny před zatopením, naposledy pak v roce 2002. Záplavová zóna však zatím v územním plánu vyznačena není.

Pokud podnik neuspěje u Nejvyššího správního soudu se žalobou proti územnímu plánu, mohou být občané Kamenice svědky u nás ojedinělé demolice průmyslové novostavby.

Markéta Vítková, mluvčí Krajského úřadu:

Stavba, která je v rozporu s územním plánem, nemůže být dodatečně povolena.


Video Černá stavba hliníkárny v přírodním parku
video

Černá stavba hliníkárny v přírodním parku