Na Náchodsku turisté objevili neznámý kamenný most

Žernov (Náchodsko) - Na starý kamenný most, který vede odnikud nikam, upozornili turisté z Náchodska. Když se začali zajímat o jeho historii, zjistili, že o něm nikdo moc neví. Není v mapách a neznají ho ani památkáři. Právě ty zaujala informace natolik, že zorganizovali průzkumnou výpravu.

Most objevila skupina turistů. Nachází se asi dva kilometry od Žernova v rokli, mimo značené trasy. „Most je pro nás trošku záhadou, protože máme nepřímé důkazy, že může pocházet ze 14., 15. století,“ říká Libor Mojžíš, starosta Žernova. „Ve Východočeském kraji takto staré mosty moc časté nejsou, což by byl poměrně unikát,“ řekl památkář Miloš Buroň, Národní památkový ústav, pracoviště Josefov.

K určení stáří stavby bude nutný detailnější průzkum. Jak použitého materiálu, tak starých kronik a dalších dokumentů. Už teď však památkáři říkají, že most bude mladší, než předpokládal starosta. „Je to způsob opracování a skládání zdiva, který se běžně používá ještě ve druhé polovině 19. století,“ dodal Buroň. I kdyby se nakonec ukázalo, že pro Národní památkový ústav stavba hodnotná není, obec Žernov bude usilovat o opravu mostu.

Podle památkářů se občas skutečně stává, že se v krajině objeví stavba, o které dosud neměli ani ponětí. Turisté proto udělali dobře, když si nález nenechali pro sebe.

Video Reportáž Přemysla Šrámka
video

Reportáž Přemysla Šrámka