O seznam UNESCO usilují historické doly v Krušných horách

Krupka – Dalším uchazečem o zapsání do seznamu chráněných památek UNESCO je systém historických důlních šachet v Krušných horách. Jde o unikátní spojení čtyřiceti míst, která připomínají těžbu drahých kovů. Většina z nich je sice na německé straně hor, podle odborníků ale právě šest českých památek výrazně zvedá naději na úspěch celého projektu.

Vzácné kovy se začaly v Krupce na Teplicku těžit už ve středověku. Největší sláva zdejších dolů ale přišla až technickým rozvojem důlních strojů ve druhé polovině 19. století. S velkým ziskem se ve zdejším podzemí těžil hlavně cín, právě zde se nachází nejdelší žíla s obsahem tohoto prvku ve střední Evropě.

Spleť tamních chodeb poblíž Krupky měří téměř třicet kilometrů. Patří mezi české hornické památky, které se čtyřicítkou dalších na německé straně nyní usilují o začlenění do prestižního kulturního seznamu. „Byl by to zásadní krok hlavně pro změnu image Ústeckého kraje, o který se tu snažíme už několik let,“ říká radní pro kulturu Ústeckého kraje Jana Ryšánková.

Památky jsou už oficiálně mezi čekateli. Zda nakonec uspějí, má být jasné v roce 2015. Kraj je přitom právě s hornictvím spojován ve špatném slova smyslu už desítky let. Ročně se tady vytěží miliony tun hnědého uhlí. Podle krajských zástupců je však rozdíl mezi hnědouhelnou pánevní těžbou a historickou těžbou drahých kovů.

Video Reportáž Petry Tachecí
video

Reportáž Petry Tachecí