Pražský magistrát bude košatější

Praha – Velkou reorganizaci a vznik několika nových úřednických míst chystá na květen pražský magistrát. Na úřadu budou obnovena místa zástupců ředitele magistrátu a vznikne kancelář památky UNESCO. Někteří úředníci se potom přesunou na jiná místa, část útvarů bude přejmenována a několik odborů nově znikne. Navíc magistrát přijme sedmnáct nových zaměstnanců, kteří však přijdou z příspěvkové organizace Útvar rozvoje hlavního města. Podle důvodové zprávy je reorganizace nutná kvůli oddělení státní správy a samosprávy. Reorganizaci včera schválila městská rada.

Největší novinkou pražského magistrátu bude vznik Kanceláře památky světového dědictví. Pravděpodobně bude do jejího čela jmenován Jan Kněžínek, který dnes vede pražské památkáře a čelí silné kritice.

Město však odmítá, že by tak chtělo nepohodlného úředníka „uklidit. “Vznik nového oddělení vychází z nutnosti zajistit plnění závazků vyplývajících ze skutečnosti, že historické centrum Prahy je zapsáno na seznam světového kulturního dědictví," zdůvodňuje magistrát vznik nové kanceláře. Ačkoli je pražská památková rezervace na seznamu světového dědictví UNESCO už dvacet let, dosud kvůli tomu speciální kancelář neměla.

Do vedení magistrátu potom usednou tři noví lidé. Místa zástupců ředitele úřadu sice dříve už existovala, loni je však tehdejší vedení města zrušilo, když se koalice ODS a ČSSD nedohodla na jejich obsazení.

Kvůli přijetí sedmnácti lidí z Útvaru rozvoje hlavního města Prahy, kteří budou pomáhat s přípravou nového metropolitního územního plánu, se zvýší celkový počet zaměstnanců magistrátu. Úřad tak bude od 1. května zaměstnávat celkem 1 907 lidí.