Povodí Labe našlo cestu, jak zkrotit řeku Dědinu

Rychnov nad Kněžnou – Povodí Labe chce do roku 2016 vybudovat na řece Dědině jedenáct metrů vysokou hráz, která by měla v budoucnu ochránit obce kolem Dobrušky před ničivými povodněmi. Stavbu tohoto vodního díla schválilo i ministerstvo životního prostředí. Komplikaci nyní může způsobit pouze majitel pozemků, s nimiž se v případě povodní počítá jako se záplavovým územím; Povodí Labe se s ním totiž dosud nedohodlo na výkupu pozemků.

Jeden z majitelů pozemků, jež by v případě rozvodnění Dědiny představovaly záplavovou zónu, Zdeněk Žďárek, totiž své louky nechce prodat. Argumentuje tím, že mu povodí není schopné nabídnout adekvátní náhradu v podobě pozemků na jiném místě. Strážci Labe jsou proto v krajním případě ochotní přistoupit až k vyvlastnění. „Jsme připraveni ve smyslu zákonných předpisů uplatnit vyvlastnění ve veřejném zájmu,“ konstatoval mluvčí Povodí Labe Václav Jirásek.

Stávající projekt počítá se stavbou půl kilometru dlouhé a jedenáct metrů vysoké hráze, která by zadržovala vodu jen při záplavách; voda by se při povodních rozlila po okolních lukách. Jedná se už o druhý plán, jak obce v okolí Dobrušky ochránit před ničivou velkou vodou z řeky Dědiny, která se jimi prohnala v roce 1998. Původně Povodí Labe zvažovalo stavbu vodní nádrže v těsné blízkosti obce Chábory, pro tu ale nedostalo povolení.

Záměr přehrady na řece Dědině
Zdroj: ČT24

Se stavbou nesouhlasili ekologové

Proti záměru přehrady i současnému plánu na stavbu protipovodňové hráze vystupovali ekologičtí aktivisté. Podle nich by bylo možné ochranu před záplavami řešit i jiným způsobem. „Je zde spousta možných opatření, jako menší vodní nádrže, zasakovací nebo zatravňovací pásy,“ podotýká David Číp z Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) v Jaroměři, který proti plánům Povodí Labe protestoval.

ČSOP argumentoval mj. tím, že hráz naruší zdejší ekosystém, ministerstvo životního prostředí se ale ve svém posudku postavilo na stranu „labských hrázných“. Mluvčí ministerstva Petr Kučera pak konstatoval, že „stavba by neměla mít negativní vliv na ochranu chráněných druhů rostlin a živočichů“.

Povodí Labe i město Dobruška přijalo zprávu ministerstva životního prostředí s uspokojením. „Jsme rádi, že jsme konečně obdrželi definitivní rozhodnutí z pohledu orgánů ochrany přírody a krajiny,“ uvedl mluvčí labského povodí Václav Jirásek.

Video Reportáž Přemysla Šrámka
video

Reportáž Přemysla Šrámka