Hudeček: Územní plán Prahy dosud ke korupci přímo vybízel

Praha – Pražský magistrát připravuje nový proces vytváření a schvalování územního plánu. Do budoucna tak chce vedení města předejít nekontrolovaným zásahům do plánu, které za éry primátora Pavla Béma zvýhodňovaly vlivné pražské podnikatele a developery. Náměstek současného primátora Tomáš Hudeček v pořadu Interview řekl, že desítky provedených změn při schvalování územního plánu vzešly z politické objednávky a stávající systém to rozhodně nikterak neztěžoval. Posledním dokladem podobných aktivit je pondělní nález „modrých desek“, tedy zápisů rozhovorů a schůzek, na základě kterých docházelo v územním plánu k podezřelým změnám. 

Současný systém utváření a schvalování územního plánu je prozatím podle Hudečka nastavený tak, aby nepřímo umožňoval klientelistické zásahy. Za jednotlivé dílčí změny z mnoha tisíců totiž dosud nikdo nemá osobní odpovědnost a zastupitelstvo je schvaluje kompletně jako jeden velký balík. Podezřelé zásahy do územního plánu proto často lehce zaniknou. „Ten systém zatím za posledních deset let, kdy je vytvořený v územním plánování, je tak dokonale promyšlený, že za to vlastně nikdo nezodpovídá. Ve výsledku a na konci to vše schvaluje zastupitelstvo, což je akt samosprávy, který všechno posvětí,“ zmínil Hudeček.

Město proto v současnosti připravuje nový, tzv. metropolitní územní plán. Ten má zamezit neprůhledným změnám, které byly ve prospěch soukromých osob. Cílem je omezit počet projednávaných změn a také jasně stanovit konkrétní kompetence. „Jediná možnost je ten systém úplně změnit tak, aby osoba konající rozhodnutí byla za to také zodpovědná,“ dodal náměstek.

Při projednávání územního plánu přitom běžně dochází k několika tisícům změn, které iniciuje veřejnost. Podle Hudečka jen poslední verze promítla na 16 tisíc připomínek. Z nalezených záznamů ale vyplývá, že na „doporučení“ vrcholných politiků magistrátu byl příslušný odbor nucen nestandardním způsobem zapracovat řadu úprav. „Problém je, že než byla tato mapa dána k veřejnému projednání, bylo do ní zapracováno zhruba 250 „detailů“ – ono to ale jsou častokrát rozsáhlá území,“ řekl Hudeček.

K odhalení způsobu, jakým se s územním plánem Prahy v minulém volebním období pracovalo, vedl pondělní nález podkladů k desítkám podezřelých úprav, které měly zvýhodňovat zejména bohaté developery. „V těch modrých deskách jsou zápisy ze schůzek a těch se zúčastňoval ředitel útvaru rozvoje města, náměstek pro územní rozvoj a ještě další lidé, ale tyto osoby zejména. Co se týká těch změn, jsou to různá území, ale v 99 procentech případů se jedná o pole a stavební pozemky,“ dodal.

Video Interview ČT24
video

Interview ČT24