Dobřanská léčebna dostala miliony z dotací EU

Dobřany – Psychiatrická léčebna v Dobřanech získala milionové dotace z Evropské unie na zdravotnické vybavení, které pomůže snížit u nemocných riziko druhotných infekcí. V českých zdravotnických zařízeních se jimi během hospitalizace nakazí průměrně dvacet pacientů ze sta. Komplikuje to pak původní léčbu a v případě oslabených nebo starších lidí může vést až k úmrtí.

Z 1 200 pacientů psychiatrické léčebny jsou více než tři stovky pokročilejšího věku, mají demenci, sníženou pohyblivost i imunitu. Právě v jejich případě je riziko nozokomiálních infekcí vysoké. Primář interního oddělení Psychiatrické léčebny Dobřany Josef Chval informoval, že většinou jde o infekce způsobované resistentními mikroorganismy.

Polovina pacientek na gerontopsychiatrickém ženském oddělení trpí na proleženiny. Stačí pár hodin a vzniknou rány, které se hojí několik měsíců. Pomoci můžou tzv. aktivní matrace. Ty se skládají z šestnácti vzduchových prstů s provzdušněním, jak prozradil zástupce společnosti ZMF Medical František Škroníček. Staniční sestra Petra Šampalíková potvrdila zlepšení situace zhruba o 70 procent.

Video Reportáž Mirky Vildové
video

Reportáž Mirky Vildové

Díky evropským dotacím má léčebna dalších 60 speciálních matrací a také svítidla na desinfekci vzduchu, sterilizátory, sprchové pulty nebo zvedací vozíky pro zajištění lepší hygieny pacientů. „Vozík je schopný transportovat pacienta vážícího až 150 kilogramů, k obsluze stačí jedna ošetřovatelka,“ říká zástupce dodavatele, společnosti ARJO Hospital Equipment, Otto Petr.

Kvůli lepší hygieně se bude v léčebně i čipovat prádlo, aby se zabránilo šíření infekcí při jeho ručním přepočítávání. Nové vybavení stálo 15,5 milionu korun, 85 procent pokryly dotace z EU.