Trať Beroun–Zbiroh už se za označení koridor nemusí stydět

Beroun – O trochu rychlejší může být už dnes cesta vlakem z Prahy do Plzně. Správa železniční dopravní cesty ukončila modernizaci úseku Beroun–Zbiroh, vlaky tak mohou jezdit o trochu rychleji, navíc se mírně zkrátila jejich trasa díky několika přeložkám i novému tunelu. Zmodernizovaný úsek je součást třetího tranzitního železničního koridoru, který vede z Chebu přes Plzeň, Prahu, Olomouc a Ostravu do Mostů u Jablunkova.

Moderní trať od Prahy na Plzeň nyní začíná v Králově Dvoře, rekonstrukce berounského nádraží je v plánu až v další etapě modernizace celé pražsko-plzeňské trati. Vlaky ode dneška už nenarazí na cestě do Zbirohu na žádné zdržení. „Na úseku Beroun–Zbiroh už se jezdí bez omezení, probíhají dokončovací práce,“ upřesnil Petr Kolář ze SŽDC.

Skoro třetina trati je přeložena

Na 23 kilometrech trati vzniklo celkem sedm kilometrů přeložek. Z jednotlivých úseků třetího tranzitního koridoru je mezi Berounem a Zbirohem nejvíce „narovnaných“ oblouků. Nejnáročnější a nejdražší přeložka je u Hořovic a vede novým 300metrovým tunelem. Velmi nákladná byla také rekonstrukce mostu přes Červený potok u Zdic. Díky tomu se mohla zvýšit maximální rychlost ze 100 na 120 kilometrů za hodinu. Celkem za modernizaci trati Beroun–Zbiroh zaplatila SŽDC 3,5 miliardy.

Třetí koridor však ukončením prací mezi Berounem a Zbirohem zdaleka není hotov – a to ani ve své západní části. Práce nadále pokračují v Plzni a také mezi Zbirohem a Rokycany. Pro cestující nejdůležitější stavba – zcela nová zastávka Kařez – sice je už týden v provozu, stále ale částečně chybí jedna ze dvou kolejí mezi Zbirohem a Kařízkem. Přesto by celý tento úsek měl být dokončen v říjnu. Brzy má začít vznikat zcela nová trať z Rokycan do Plzně, která nahradí stávající oblouk přes Chrást.

Černošický úsek zbude poslední

Dosud se ovšem nekoplo mezi Prahou a Berounem. Z plánované vysokorychlostní trati vedené pětadvacetikilometrovým tunelem nic nebude, rekonstruovaná trať povede částečně stávající tratí. Úseky Praha–Černošice a Beroun–Králův Dvůr se dočkají poměrně jednoduchých úprav, podle plánů SŽDC budou hotové do roku 2015. Zbylá část z Černošic do Berouna bude náročnější a z celého koridoru přijde na řadu poslední. „Největší problém je v Černošicích, kde trať vede obcí. Tento prostřední úsek nebude hotový do roku 2015, ale počítáme na něj s penězi z OPD II v novém plánovacím období EU,“ uvedl Petr Kolář.

Železniční správa v současnosti modernizuje také východní část třetího koridoru u hranic se Slovenskem. Zbylé části už vesměs byly zrekonstruovány dříve, protože vedou souběžně s prvním nebo druhým koridorem.