Tišnov má osamoceného strážníka-inspektora pořádku

Tišnov (Brněnsko) – Ačkoli si tišnovská radnice nemůže dovolit řádnou městskou policii, začal v květnu na pořádek ve městě dohlížet strážník. Osamocený tzv. inspektor veřejného pořádku má za úkol dohlížet na „pejskaře“, sprejery i špatně parkující řidiče.

Inspektorem veřejného pořádku jmenovala tišnovská radnice bývalého pražského policistu Miroslava Kettnera. Výsledky jeho práce zatím nejsou znát. Ve funkci je sice už od počátku května, ale prozatím mapuje terén a pročítá městské vyhlášky. „Budu se zaměřovat na dodržování vyhlášek a na mladistvé, kteří tady vandalizují,“ plánuje inspektor Kettner.

Kromě vandalů bude činit inspektor veřejného pořádku totéž, co dělají běžní strážníci – dohlížet na správné parkování aut nebo venčení psů.

Že potřebují strážníka, se rozhodli Tišnovští přesto, že je město považováno za nejbezpečnější v Jihomoravském kraji. O přísnější dohled požádali radnici občané, kteří se však nyní shodují, že jeden inspektor veřejného pořádku je na celé město málo.

Video Reportáž Barbory Lukšové
video

Reportáž Barbory Lukšové

Posil se však Miroslav Kettner pravděpodobně nedočká. Zřízení městské policie, která musí mít pro řádný provoz alespoň šest zaměstnanců, by stálo více než pět milionů korun. Inspektor veřejného pořádku má být levnější, ale také slabší alternativou. „Je to takový mezistupeň. Vyzkoušíme to teď úředníkem, který se bude pohybovat v ulicích a bude dbát na dodržování městských vyhlášek. Máme tu oddělení státní policie a tento člověk s nimi bude spolupracovat,“ shrnul místostarosta Radovan Klusák.

Pravomoci inspektora jsou ve srovnání s městskou policií omezené. Inspektor u sebe nesmí nosit zbraň, zatýkat a také nebude měřit rychlost projíždějících aut.