Rybáři bojují s volavkami, zatím marně

Ostrava - Kormorán velký a volavka popelavá jsou pro přírodovědce chráněné druhy, pro rybáře jsou to ale nepřátelé. Těm jesenickým působí největší škody tím, že hubí násadu. Kormorána už mohou druhým rokem střílet, u volavky se stejnou žádostí nepochodili. Podle ochranářů není tak radikální postup nutný.

Volavka se živí nejčastěji rybami. Zdrojem potravy je pro ni i násada v chovných rybnících nebo v řece Bělé a jejích přítocích. Rybáři pak počítají velké ztráty. Řešení nepříznivé situace vidí v odstřelu. „Kromě predátora kormorána se tu vyskytují i volavky. Na základě počítání a určitých pozorování jsme získali dojem, že jsou přemnožené,“ říká předseda Českého rybářského svazu Jeseník Michal Ondruch. 

Jenže ochranáři přírody jsou opačného názoru a žádost k odstřelu zamítli. „Populace volavky popelavé není v tomto regionu na takovém stavu, aby bylo potřeba tlumit tento druh právě odlovem,“ vysvětluje rozhodnutí ornitolog ze Správy CHKO Jeseníky Petr Šaj.

Rybáři neuspěli ani u Městského úřadu v Jeseníku. Odvolali se až na kraj a zatím čekají na vyjádření krajského úřadu.

Rybník Želva v areálu bývalých kasáren v Jeseníku je místem, které volavky popelavé vyhledávají k lovu pravidelně. Ptáci sem přilétávají v zimě, když není voda zamrzlá. Živí se nejčastěji ploticemi, okouny nebo cejny. „Volavky jsou dost plaché. Protože tady vždycky někdo je, stačí dvakrát tlesknout a ony odletí,“ uvádí rybář Jan Druhan. 

Stejně jako kormorán, ani volavka popelavá nemá na Jesenicku stálé hnízdiště. Kormorána ale mohou zdejší rybáři už druhým rokem střílet. „Redukce kormorána jako rybožravého predátora byla ze strany CHKO Jeseníkem povolena opravdu výjimečně,“ upozorňuje Petr Šaj. „Mnohdy máme dojem, když žádáme a bojujeme s těmi ochranáři, že oni chrání vlastně tvory, které jde vidět. Ale pod tu vodní hladinu se nepodívají,“ naznačuje příčinu problému Milan Ondruch. 

Rybáři se nevzdávají. V případě neúspěchu chtějí požádat o povolení k redukci ptáků o rok později.