V Budějovicích probíhá sokolská výstava

České Budějovice – 150letou historii sokolského spolku na jihu Čech přibližuje výstava jihočeské župy v Českých Budějovicích. Kromě vývoje organizace a sportovních triumfů prezentuje i svou současnou aktivitu. Má přes osm a půl tisíce členů a vychovala a vychovává špičkové sportovce.

Na výstavě jsou k vidění historické sportovní úbory, první sokolské slety, významní cvičenci, ale také současnost spolku – poháry ze soutěží i ukázky ze soustředění. Výstavu si přišel prohlédnout i pan Theodor Pártl, který obnovil jednotu ve Strunkovicích nad Blanicí: „Sportovních organizací je dost, ale žádná jiná nemá takový akcent na ideové základy.“

Jihočeští sokolové byli v republice první, kteří se sdružili do jedné župy. Hlavně z ekonomických důvodů, jak podotkl náčelník Sokolské župy Jihočeské Václav Marek. Zázemím spolku byly sokolovny. Právě ty jsou teď ale nuceni kvůli nedostatku peněz postupně opouštět. Jako například v Ledenicích. Václav Marek k tomu dodal, že peníze vystačí akorát tak na údržbu.

Jedním z hlavních problémů, se kterými se Sokol potýká, je nalákat mladé lidi a hlavně je u sportu pod Sokolem udržet. Župa přitom vychovává špičkové sportovce, kteří reprezentují i na evropských mítincích. Pokračovatelé stárnoucí generace chybí hlavně ve všestrannosti, nejvíc na pozici trenérů a vychovatelů nových sportovců.