Špinavý vzduch jde do Ostravy často z Polska

Ostrava – Polští znečisťovatelé mají značný vliv na stav ovzduší na Ostravsku. Zjistili to vědci ze Zdravotního ústavu, které ostravský magistrát pověřil nalezením hlavních zdrojů znečistění. Ke smogu, který oblast často postihuje, přispívají také lokální topeniště.

 

Ukázalo se, že z 22 dnů sledovaného období, kdy byl v Ostravě nejhorší vzduch, byl jeho stav v patnácti případech významně ovlivněn z Polska. V dalších třech monitorovaných dnech byl vliv polských znečisťovatelů na stav ostravského ovzduší označen jako malý a ve čtyřech případech se polský vliv neprokázal. 

Podle Jiřího Bílka ze Zdravotního ústavu Ostrava ovšem zdaleka není jediným zdrojem smogu průmysl – ať už přichází znečistění z kterékoli země. „Byly to buď sídelné zóny, to znamená lokální topeniště, nebo smíšené, tedy průmysl, lokální topeniště a dálkový transport,“ charakterizoval Jiří Bílek původce znečistění. Dodal ovšem, že v případě smíšeného znečistění není možné určit, jak velký podíl mají průmyslové podniky.

Výzkumníci shrnuli hodinové koncentrace polétavého prachu na devíti ostravských měřících stanicích v letech 2006 až 2011. Ve sledovaném období byla v 22 dnech alespoň na jedné ze stanic průměrná denní koncentrace hodinových hodnot vyšší než 200 mikrogramů na metr krychlový (zdravotní limit je 50 mikrogramů). Původ škodlivin v ovzduší pak odborníci zkoumali metodou zpětné trajektorie, která umožnila vypočítat místo, kde byly škodliviny vypuštěny.

Kvalita ovzduší je pro město i celý kraj jedním z nejpalčivějších problémů. Protože však podle vedení města stát nebere v úvahu vážnost situace, která v Ostravě panuje zejména v topné sezoně na podzim a v zimě, chce radnice vypracovat vlastní akční plán s návrhy na řešení. „Přestože jsme dali žalobu na Vládu České republiky, a je to už více než dva roky, tak se s žalobou nic neděje,“ dodal primátor Petr Kajnar. Primátor také chce, aby vláda s Polskem a případně i Bruselem jednala o přístupu Polska ke znečištění ovzduší.